KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Kars Valisi Rahmi Doðan’ýn 19 Mayýs mesajý
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Kars Valisi Rahmi Doðan’ýn 19 Mayýs mesajý
2017-05-18 - 21:21
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Kars Valisi Rahmi Doðan’ýn 19 Mayýs mesajý

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK

Twitter sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

Facebook sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

Kars Valisi Rahmi Doðan’ýn 19 Mayýs mesajý Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramý Mesajý:

Tarih boyunca tüm devletlerin kaderlerini tayin eden önemli dönüm noktalarý vardýr. 98’inci yýldönümünü kutladýðýmýz 19 Mayýs 1919 günü de, tarihinin hiçbir döneminde esaret altýnda yaþamayan Türk milletine vurulmak istenen esaret zincirlerinin parçalamasý ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluþuna öncülük eden kurtuluþ savaþýnýn baþlatýldýðý gündür.

Samsun’dan yola çýkan milli mücadele; Amasya’da milletin azim ve kararlýlýðýný ilan etmiþ, Erzurum’da vatanýn parçalanamayacaðýný duyurmuþ, Sivas’ta manda ve himayeyi reddederek Ankara’da Büyük Millet Meclisi’ni kurmuþtur.

Ýçinde bulunduðu bütün olumsuz þartlara raðmen vatanýn bütünlüðü ve baðýmsýzlýðý uðrunda kadýn erkek, genç, yaþlý, etnik köken, din, mezhep ayýrýmý yapmadan birleþen aziz milletimiz, Samsun’ da yaktýðý baðýmsýzlýk ateþini tüm yurda yayarak tarihte eþine az rastlanýr bir destan yazmýþ, nihayetinde maðdur ve mazlum milletlere de ilham kaynaðý olmuþtur.

Sevgili Gençler,

Türk Milletinin kendi kaderinde ve ülke yönetiminde söz sahibi olmasýnýn miladý olan bu önemli gün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafýndan sizlere armaðan edilmiþtir. Çünkü; güçlü ve müreffeh bir Türkiye idealini yaþatarak geleceðe taþýyacak olan en büyük zenginliðimiz ve geleceðimizin teminatý sizlersiniz.

Bugün Türkiye; yarýnlarýna güvenle bakan, umutlarý ve hedefleri olan, tarihi parlak, geleceði aydýnlýk bir ülkedir. Devletimiz ve aziz milletimiz, her zamankinden daha güçlüdür. Sizlerin sayesinde yarýn daha da güçlü olacaktýr. Bugün gösterdiðimiz çabalar, yapýlan çalýþmalar geleceðimizin teminatý olan siz gençlerimizi yarýnlara en iyi þekilde hazýrlamak, onlara daha güçlü daha müreffeh bir ülke býrakmak içindir. Aziz þehitlerimizin canlarý pahasýna savunduklarý bu vatan üzerinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceði, bu istiklâl bilinciyle yetiþen sizlere emanet edildi. Bu deðerli emaneti yaþatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek nesillere en iyi þekilde aktarmak, siz gençlerin en baþta gelen görev ve sorumluluðudur.

Bu duygu ve düþüncelerle; sevgili gençlerimizin ve aziz milletimizin Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramý'ný kutluyor, baþta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluþ Savaþý'nýn tüm kahramanlarýný ve ebediyete intikal eden tüm þehitlerimizi rahmet, saygý ve þükranla anýyorum.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSIKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 886 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır