KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Oda Baþkanlarýndan 19 Mayýs Mesajý
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Oda Baþkanlarýndan 19 Mayýs Mesajý
2017-05-19 - 01:01
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Oda Baþkanlarýndan 19 Mayýs Mesajý

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK

Twitter sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

Facebook sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

Kars’ta Oda Baþkanlarý19 Mayýs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý nedeniyle mesaj yayýnladýlar:

Kars Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Fahri Ötegen, Kars Hayvan Borsasý Baþkaný Ýsmet Çelik, Kars Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Baþkaný Adem Burulday, KARSOD Baþkaný Halit Özer, Kars Lokantacýlar ve Fýrýncýlar Oda Baþkaný Subutay Kýlýç, Akyaka Sulama Birliði Baþkaný Cemal Hasanoðlu’nun mesajlarý þöyle:

“19 Mayýs 1919 tarihinde Mustafa Kemal Paþa’nýn Dokuzuncu Ordu Birlikleri Müfettiþliði Karargâhý ile birlikte Samsun’a çýktýðý günün 98. yýl dönümünü millî bayram olarak kutlarken, yüce önderimizi ve onun silah arkadaþlarýný rahmetle ve þükranla anýyoruz. Osmanlý ülkesinin içinde bulunduðu son derecede aðýr þartlar altýnda Anadolu’ya geçmek, Milli Mücadele’yi Anadolu’dan baþlatmak düþüncesinin prensip olarak uygulamaya konulduðu ortamda, Samsun ve çevresinin þartlarý bütün kýyý þehir ve kasabalarýnýn durumundan farklý deðildi. Osmanlý Hükümetinin, düþmanýn isteklerine karþý koyamadýðý, Ýzmir’in iþgalinin ülke genelinde hüzün ve elem yarattýðý günlerde Atatürk’ün Samsun’a çýkýþý resmi görevinin ötesinde memleket ve millete karþý htiði vicdani bir sorumluluktu. Nitekim resmi görevler sonlandýrýlabilirdi, fakat vicdani görev hayat boyunca devam ederdi. 19 Mayýs, ilhamýný Çanakkale kahramanlýðýndan alan Milli Mücadele’nin baþlangýcý, Nutuk’un ilk cümlesi, Atatürk’ün benimsediði doðum günü ve ayný zamanda milli bayramlarýmýzdan biridir. Atatürk’ün Kuzey ve Kuzey Doðu Anadolu gezisi sýrasýnda, beþ yýl sonra 20-24 Eylül 1924 tarihlerindeki Samsun ziyaretleri sýrasýnda 19 Mayýs, basýn baþta olmak üzere her tarafta heyecanla anýlmýþ, beþ altýn günün beþ yýlýn hasretini dindirdiði vurgusu yapýlmýþtý. 1926 yýlýndan itibaren Gazi Günü olarak kutlanan 19 Mayýs, 1938’de milli bayramlarýmýz arasýnda yerini almýþtýr. Samsunlular o günkü heyecaný, saygý ve sevgiyi bugün de yaþamaktadýrlar. Bu vesile ile 19 Mayýs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramýmýzýn bütün milletimize kutlu olmasýný diliyoruz”

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSIKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 6393 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır