KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Gültekin Güvensoy’un 19 Mayýs mesajý
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Gültekin Güvensoy’un 19 Mayýs mesajý
2017-05-19 - 01:56
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Gültekin Güvensoy’un 19 Mayýs mesajý

Kars Vakfý Baþkaný Güvensoy Group Yönetim Kurulu Baþkaný Gültekin Güvensoy, 19 Mayýs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve spor Bayramý nedeniyle bir mesaj yayýnladý.

Ulusal kurtuluþ mücadelesine giden yolda ilk adýmýn 19 Mayýs 1919 tarihinde atýldýðýný belirten Güvensoy, Atatürk’ün, insanlýðýn tarih boyunca yetiþtirdiði en büyük liderlerden biri olduðunu vurguladý. Dünya siyasi tarihine bakýldýðýnda gençlerin demokrasi ve özgürlük mücadelelerinin dinamiði olduðunu ifade eden Güvensoy, mesajýnýn devamýndan þu ifadelere yer verdi:

“Gençler, dün olduðu gibi bugünde ülkemizde baðýmsýzlýk ve demokrasi bayraðýný yükseklere taþýmaktadýr. Mustafa Kemal Atatürk, gençleri devrimlerin ve rejimin bekçisi olarak görmüþtür. Gençler, 19 Mayýs 1919 ruhunu yaþatmaya ve kendine pusula olarak görmeye devam edecektir. Atatürk’ün yaþamýndan ve yaptýklarýndan, büyük baþarýlarýndan öðrenilecek çok þey, çýkarýlacak büyük dersler var. Her Türk gencinin Nutuk’u mutlaka okumasý gerekir. Bu, her Türk gencinin görevi ve sorumluluðudur. Unutmamalýsýnýz ki, tarihi iyi bilmek, geçmiþi doðru yorumlamak, bugüne ýþýk tutacak, geleceði güçlenerek karþýlamanýzý saðlayacaktýr. Gençler, gelecek tarafýnýzdan þekillenecek. Bu sizin en büyük sorumluluðunuz olmalý. Bu nedenle de bir araya gelerek fikir üretmeli, kiþisel geliþiminize önem vererek ülke yönetiminde söz sahibi olabilmelisiniz. Gençler 19 Mayýs 1919 ruhunu yaþatmaya ve kendine pusula olarak görmeye devam etmeli. Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediði gibi; ‘Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz.’ Bu duygu ve düþüncelerle halkýmýzýn her zaman onuruyla yaþama kararlýlýðýnýn tarihsel simgelerinden olan Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramý’ný kutluyor, baþta Büyük Önder Atatürk olmak üzere, Kurtuluþ Savaþý’nýn kahramanlarýný, þehitlerimizi ve gazilerimizi saygýyla anýyorum.”

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSIKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 6623 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır