KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Feraset ve Ahlak
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Feraset ve Ahlak
2017-05-19 - 21:09
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Feraset ve Ahlak

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK

Twitter sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

Facebook sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Tuncer Kýrhan’ýn, “Feraset ve Ahlak” yazýsý:

Bu  yazýma deðerli dostum  eski YÖK üyesi Özgün Ökmen’in sosyal medyada rastladýðým “ Ey Ferasetini Sevdiðim  Anadolu  Ýnsaný” adlý  yazýsý oldu.

Okumuþ olsaydýnýz geride býraktýðýmýz referandum rezaletini  ne  güzel anlattýðýný görecektiniz.

Þimdi  þu  “ feraset” ne mene  þeydir birde biz görelim.  Türk Dil  kurumu sözlüðünde baktýk,  orada    Arapça  kökenli olduðu, “ bayan ismi olarak ta kullanýldýðýný, anlam  itibariyle;  ruh anlayýþý, seziþ, sezgi anlamý taþýdýðýný, sezgi yada son günlerde  çok  kullanýlan “algý” yaratma sözcüðüne malik ne siyasal entrika  uzmaný varmýþ meðer diyeceksiniz.

Bildiðiniz gibi geçtiðimiz günlerde  Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektör Yardýmcýlýðý görevini yürüttüðü sýrada "Okuma oraný arttýkça beni afakanlar basýyor. Ben her zaman cahil halkýn ferasetine güveniyorum" diyen densiz daha  sonra  YÖK üyeliðine atanmýþtý.

Feraseti anlatan bu derya ifadeyi þaþkýnlýk içinde izlerken, bilmek gerekir ki; siyaset, ticaret ve tarikat ayaðýnýn ana kaidesi olan  siyasal ahlak ve yoruma göre  din anlayýþý  toplumsal  ayrýþmanýn da temeli dinamitlenmektedir.

 Ýçinde bulunduðumuz  ramazan ayýnda  bu feraset  sahibi insan ve siyaset  cambazlarýnýn  marifetlerini ibretle  izleyeceðiz.

Bir baþka þekliyle bu feraset  erbabý  vatandaþlarýn algý tekniðidir. Medyada izlediðim bir ilginç olayý aynen  aktarýyorum. Artýk  siz gerisini düþünün ki  bu ferasetli  halk ile  neler yapýlmaz! 

Kanal 7 den Esra adlý bir muhabir  Ýstanbul’un orta yerinde  bir röportaj yaparken,  ferasetli  vatandaþlara  üç  kelimeden oluþan  bir soru yöneltiyor.

‘ Ayet, farz, sünnet’  Bu  üç kelimeyi   duydunuz mu?

Ya da  ayet nedir? Diyor.

Cevap. Bunlar kuranda geçer, Allahýn isimleridir Farz peygamber efendimizin  farzýdýr. Oruç tutmak, namaz kýlmaktýr.(Ne kadar ilgiliyse)

Bir baþkasý erkek daha iddialý olarak yanýtlýyor. “Sünnet namazdýr, ama hangisini kýlacaksýn , akþam  mý, yatsý mý, yoksa sabah mý. Bunlarý bilmek  lazýmdýr.” Diyor ve ukalaca ayrýlýyor.

Muhabir iki genç  kýza soruyor, ancak   yanlarýndaki orta yaþlý kadýn  farzý  þöyle anlatýyor. ‘Farz sünneti yerine getirmektir, farz namazdýr, yani  namaz kýlmaktýr. Tabi  beþ vakit farzýn namazý vardýr. Derken yanýndaki  genç kýzlara öðütler gibi  iddia ile bakýyor ve “ tamam mý þekerim” diye uzaklaþýyor.

Muhabir türbanlý genç bir hanýma  yöneliyor. ‘ Farz, sünnet ve ayet nedir efendim’ diyor. Kadýn  ‘hiç biþe diyemeyeceðim, bilmiyorum” diyerek  uzaklaþýyor.

Muhabir Konyalý olduðunu söyleyen genç bir adama ‘Konya yöresiyle ilgili bir ayet biliyor musunuz?’  diye soruyor. “Bizim  çevremiz  kapalýdýr, genellikle ayrý ayrý  dua ederiz bu farzdýr, ayný zamanda hadistir”

Bir baþka adam ayeti  þöyle açýklýyor. ‘ Ayet namaz kýlmaktýr, ayný zamanda dua etmektir’

Orta yaþlý bir kadýn  cevaplýyor. “Ayet valla ben  hiç anlamadým ki yavrum.”

Peki Farz  duydunuz mu?  “Benim okumuþluðum yok  ki kýzým ben bunlarý anlamam.’

Peki sünnet nedir? “sünnet çocuklarýn  sünnetidir.” (gülüyor) Birde peygamber sünneti  var diyorlar, o  doðuþtan oluyormuþ” gülerek uzaklaþýyor.

Ne diyelim? Allah böyle feraset sahiplerini baðýþlasýn.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 572 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır