KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Kars’ta hortum minare yýktý, çatýlarý uçurdu
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Kars’ta hortum minare yýktý, çatýlarý uçurdu
2017-05-20 - 00:02
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Kars’ta hortum minare yýktý, çatýlarý uçurdu

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK / ÖZEL HABER

Twitter sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

Facebook sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

Kars’ýn Arpaçay ilçesine baðlý Akçalar, Kümbet ve Melikköy’de etkili olan hortum bir çok evin çatýsýný uçurdu, minareyi yýktý, bazý araçlara, taziye evi ve morglara da zarar verdi. Bir kadýnýn da evin duvarýnýn uçmasý sonucu yaralandýðý doðal afetle ilgili hasar tespit çalýþmalarýna baþlandý.

ÇATILARI KÝLOMETRELERCE UÇURDU

Kent genelinde etkili olan yaðmur ve fýrtýna günlak yaþamý olumsuz etkiledi.  Þehir merkezinde yaðmur ve fýrtýna Arpaçay ilçesinde de hortum etkili oldu. Hortum ilk olarak Akçalar Köyü’nü vurdu. Köyün giriþindeki taziye evinin çatýsýný ve duvarlarýný yýkan hortum, köy içinde de bazý evlerin çatýlarýný uçurdu. Çatý saçaklarýný kilometrelerce uzaða fýrlatan hortum, elektrik tellerini kopardý, ahýr ve samanlýklara da zarar verdi.

Köyüler, “Bir anda kýyamet koptu sandýk. Ne yapacaðýmýzý þaþýrdýk. Evlerimize hapsolduk. Bir süre evlerimizden çýkamadýk. Hava bir anda kararmýþ adeta gece olmuþtu. Havanýn karartýsý bile bizi korkuttu. Hortumdan sonra dýþarý çýktýðýmýzda gördüðümüz manzara bir þaþkýna çevirdi.” dediler.

KÜMBET KÖYÜ’NDE CAMÝ MÝNARESÝ YIKILDI

Þiddetini artýrarak ilerleyen hortum, ilçeye baðlý Kümbet Köyü’nde de cami minaresini yýktý. 30 metre yüksekliðindeki minare tamamen yýkýldý. Minarenin yýkýldýðý sýrada camide ve cami bahçesinde kimsenin olmamasý ve cami bahçesindeki imam evinini üzerine düþmemesi büyük bir faciayý da önlemiþ oldu. Cami bahçesi tamamen minarenin taþlarýyla dolarken karþýsýndaki morgunda çatýsý uçtu. Yine vatandaþlara ait bazý evlerin çatýlarý köyen karþýsýndaki daðlýk alana kadar uçtu. Hortumun yaklaþýk 3 kilometre mesafeye fýrlattýðý saç saçlarý saða sola savruldu. Bazý saçlarýn ise nereye gittiði belirlenemedi.

ÇATI SAÇI ELEKTRÝK DÝREÐÝNE SAPLANDI

Köyün içinden geçen hortum bir evin bahçesindeki elektrik direðini kökünden söktü bazý aðaçlarý da devirdi. Garaj çatýlarýnýn uçmasýyla da bazý araçlar göçük altýnda kaldý.

Hortumun þiddetini ise elektrik direðine saplanan çatý çatý ortaya koydu. Hortumdan geriye kalan bu inanýlmaz görüntü, yaþanan dehþet anlarýný da gözler önüne sermeye yetti. Caminin çatýsýndan savrulan saç, odun elektrik direðini biçti. Direði yarýsýna kadar adeta hýzar gibi kesen saç, saplandýðý yerden uzun uðraþlar verilmesine raðmen çýkarýlamadý. Saçý gören köylülerde þaþkýnlýklarýný gizleyemediler.

Kümbet Köyü Muhtarý Fatih Boy, “Saat 14.30’da þiddetli kasýrga ve rüzgardan kaynaklanan doðal afetten ötürü camimizin minaresi yýkýldý ve köyde 6 ev zarar gördü. 1 traktör çatý altýnda kaldý. Çok þiddetliydi, çatýyý götürüp direði çivi gibi çaktý. Allah’tan o sýrada burada kimse yoktu. Tem tesellimizde can kaybýnýn olmamasý” dedi.

BÝR KADIN YARALANDI

Evinin giriþindeki bölmede çamaþýr kaminesinden çamaþýrlarý aýrken hortumun duvarý yýkmasý sonucu kopan tahtanýn göðsüne vurmasýyla yaralanan Nuran Bulut’un kocasý Özcan Bulut, eþinin büyük bir tehike atlattýðýný söyledi.  Özcan Bulut, “kasýrga mýdýr, hortum mudur her neyse geldi ve buradan geçerken evimizi yýktý. Çok þidetliydi ve hava bir anda karardý dedik ki acaba deprem mi oluyor. Hemen kapýlarý arkadan sýkýca bastýk. Zaten vurur vurmaz hanýmým o sýrada buradaydý onun da göðsünden vurur vurmaz yere yýktý.  Ben o sýrada evin tamamen yýkýldýðý sandým. Hortum vurdu evin giriþindeki duvarý söktü. Zaten bir þey göremedik ki bir baktýk her taraf zindan. O an çok korktum. Dedim deprem oldu. Görülmemiþ bir hava basýncý oldu. Çoluðumuzu çocuðumuzu zor kurtardýk. Süt makinesi, çamaþýr makinesi de zarar gördü.” dedi.

Nuran Bulut da, “O sýrada içerideydim. Bir anda duvar uçtu tahta ve taþlar göðsüme vurdu. Ne yapacaðýmý þaþýrýp kaldým” diye konuþtu.

YARALAR SARILACAK

Doðal afetin ardýndan hasar tespit çalýþmalarý da baþlatýldý. AK Parti Kars Milletvekili Dr. Yusuf Selahattin Beyribey, Arpaçay Kaymakamý Onur Þatýroðlu ile görüþüp bilgi aldýðýný söyleyerek, “Hasar tespit çalýþmalarý hemen baþlatýlmýþtýr. Gerekli incelemeler yapýlacak ve zararlar karþýlanacak. Hemþehrilerimize ‘geçmiþ olsun’ dileklerimi iletiyorum.” dedi.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 1611 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır