KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Adem Çalkýn 15 Temmuz Gecesini anlattý
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Adem Çalkýn 15 Temmuz Gecesini anlattý
2017-07-13 - 14:11
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Adem Çalkýn 15 Temmuz Gecesini anlattý

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK

Twitter sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

Facebook sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

AK Parti Kars Ýl Baþkaný Adem Çalkýn, Fetullahçý Terör Örgütü (FETÖ)’nün 15 Temmuz hain darbe giriþiminde Kars’ta yaþanan o geceyi Kafkas Haber Ajansý’na deðerlendirdi.

“15 Temmuz'u Allah bir daha ülkemize yaþatmasýn” diyen Baþkan Çalkýn, “Bu ülke Cumhuriyet sonrasý ne zaman düzelmeye meyil tutmuþsa bir darbe ile karþýlaþmýþ ve 10 yýl, 20 yýl geriye gitmiþtir. 15 Temmuz'da da hain FETÖ ve onun iþbirlikçileri böyle bir tuzak kurdular ülkemize ama tuzak kuranlarýn en hayýrlýsý Cenabý Allah'týr, onlarýn baþýna bu tuzaklarýný çevirdi. Elhamdülillah milletin feraseti, milletin birlik ve beraberliði, imaný ülkemizi kurtardý. “ dedi.

TÜRKÝYE GENELÝNDE 76 TANK SOKAKALARA ÇIKARKEN BU TANKLARIN 16 TANESÝ KARS'TA SOKAKLARA ÇIKTI

15 Temmuz gecesi Türkiye genelinde 76 tankýn sokaklara çýktýðýný bu tanklarýn 16 tanesinin Kars'ta sokaklara çýktýðýný söyleyerek Kars’ýn nasýl zor bir gece geçirdiðini ifade eden Çalkýn, “Ne yazýk ki Sarýkamýþ Ýlçemiz saat 23:00 sýralarýnda tamamen askeriyenin eline geçmiþti ama hamdolsun milletimizin Harakani torunlarýnýn dik duruþu, Kars halkýnýn dik ve dirayetli duruþu sonucunda darbe püskürtüldü. Kars'ta, buna herkes þahit oldu, Demokrasi Meydaný þahit oldu.”

BÝZ 15 TEMMUZ'U HÝÇ UNUTTURMAYACAÐIZ

15 Temmuz'u hiç unutturmayacaklarýný da kaydeden Çalkýn, “Sayýn Cumhurbaþkanýmýzýn talimatlarý da böyle; 15 Temmuz unutturulmamasý gereken bir gün. Bir daha hiç kimse tankla, tüfekle, helikopterle, uçakla milletin iradesine zincir vuramaz. Yediden yetmiþe herkes birlik olur, beraber olur, canýný ortaya koyar týpký Çanakkale'de ki gibi, Sarýkamýþ Allah-u Ekber Daðlarý'nda ki gibi, adýný sayamayacaðýmýz yüzlerce kahramanlýk destanýnda olduðu gibi, 15 Temmuz'da 249 Þehidimizin olduðu gibi. Allah onlara rahmet eylesin, binlerce gazimizin bu ülkeye canýný feda ettiði gibi herkes bu ülkeye bayraðýna, ezanýna, devletine canýný feda etmeye hazýr. Kimse bir daha böyle birþeye kalkýþmasýn, kalkýþýrsa Rabbimin bize verdiði bir candýr onu da ülkemize feda ederiz.” diye konuþtu.

15 TEMMUZ GECESÝ BAÞKAN ÇALKIN'IN YAÞADIKLARI:

Çalkýn o gece yaþadýklarýný ise þöyle dile getirdi:

“15 Temmuz gecesi saat 22:30 civarlarýnda evimin yakýnlarýnda bomba ihbarý vardý. Ben aþaðý indim bir tane beyaz minibüs yolu kapatmýþ, aþaðý indiðimde polis arkadaþlar benim yanýma gelerek ‘sayýn baþkaným burada bir bomba ihbarý var’ deyip arabayý inceleyip çektiler, daha sonra iki polis arkadaþ gelerek ‘baþkaným galiba darbe oluyor’ dediler ve Ýstanbul'da ki Boðaziçi Köprüsünün resimlerini gösterdiler. Ben eve çýktým eve çýkarken Genel Merkez aradý beni. Genel Merkez Partimizin Ýl Binasýný açmamýzý gerektiðini söylediler, bende tereddüt etmeden eve çýkarak abdestimi aldým, eþimle helalleþerek 22:30 civarlarýnda evimden ayrýlýp yürüyerek partimizin il binasýna gittim. Bu sýrada daha sonra çýkan askerlerin verdiði ifadelerinden öðrendik Tugay komutanýnýn emri var, "AK Parti Ýl Baþkanýný tutuklayýn Getirin Emri" bu emir için bir ekip oluþturulmuþ. Benim bunlardan haberim o zaman itibariyle yok. Gelip Partimizin Ýl binasýný açtým, Ýl Emniyet Müdürlüðü karþýmýzda, sayýn Emniyet Müdürüm biliyor durumu, bizlerde Polislerle ve teþkilatlarýmýzla birlikte siper olduk. O geceyi herkes gördü þahitlik etti, binlerce mesaj çektik, sivil toplum örgütlerini çaðýrdýk. Allah Karslý hemþehrilerimizden razý olsun bizleri yalnýz býrakmadýlar. hepsi döküldü meydanlara sýrt sýrta verdik, irademizi FETÖ’cülere darbecilere teslim etmedik.”

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 6315 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır