KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Türk’ün Askeri Aðlamaz. Türk Askeri Yenilmez…
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Türk’ün Askeri Aðlamaz. Türk Askeri Yenilmez…
2017-07-13 - 18:33
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Türk’ün Askeri Aðlamaz. Türk Askeri Yenilmez…

Yazar Oktay Aktaþ’ýn; “Türk’ün Askeri Aðlamaz. Türk Askeri Yenilmez…” yazýsý:

15 Temmuz Fetöcü darbe giriþimin yýl dönümü öncesinde Cumhurbaþkanlýðý, anma törenlerinde kullanýlmak üzere 15 Temmuzla ilgili afiþler hazýrlattý. Bu afiþlerin neresinde Allah aþkýna  “Fetö” var. Bir Türk evladý olarak gururum incindiðini hissettim . Çünkü afiþlerde Fetöya dair hiçbir þey yok. Gördüðümüz tek þey Türk ordusunun aþaðýlandýðýdýr.

15 Temmuz afiþlerde elinde Türk bayraðý tutan sivil vatandaþlarýn karþýsýnda çaresizce aðlayan;  yenilmiþ olarak gösterilen milletimizin gönlünde kahraman olan askerlerimiz var.

15 Temmuz, Türk Tarihinin en kanlý olaylarýndan birisi olarak  anýlacak. Fakat bu kanlý olayýn ilk yýldönümünde cumhurbaþkanlýðý tarafýndan hazýrlatýlan afiþlerde milletimizin gönlünde kahraman olan askerlerimiz aþaðýlanýyor. Oysaki 15 temmuz hain “Fetö” darbe giriþimi ordunun içinde palazlanan bir grup tarafýndan yapýlmasýna raðmen devletine, milletine, bayraðýna baðlý askerlerimiz tarafýndan engellenmiþtir.

Bu  Millet bizim; bu vatan bizim ve biz Türk Vatandaþýyýz …Türk Bayraðý bizim bayraðýmýz… Bu asker bizim askerimiz… Hiçbiri Fetöya ait deðil…Ama yapýlan bu afiþlerin hiçbiri Fetöyu anlatmýyor…

Sanki vatan iþgal edilmiþ, Türk askeri ise esir düþüp merhamet diliyor gibi gösteriliyor. Yazýklar olsun.Türkiye’yi ve Türk Milletini hiç tanýmayan biri bu afiþleri görse aðlayan askerlerin iþgalci emperyalist devletin askerleri olduðunu sanýr. Elinde bayrak tutan halkýn da iþgalci orduya karþý vatanlarýný kurtararak destan yazdýðýný zanneder...

Ancak 15 Temmuz da karþýmýzda ne emperyalist bir devlet, ne de iþgal ordusu vardý. Türk ordusunun üniformasý giyen, ordu içine sýzmýþ, ordumuzu içeriden çökertmek isteyen Amerikancý Fetöcular vardý…

Türk ordusunun elbetteki tamamý Fetöcu deðildir. Bugün Türkiye’nin her yerinde kahramanca mücadele ederek her gün þehit olan askerlerimiz de afiþlerde çaresiz gösterilmesi hiç hoþ bir davranýþ deðildir. Bu afiþler þu an askerlerimizin mücadele þevkini derinden yaralayacaktýr.

Þunu hiç kimse unutmasýn ki, Þehit analarý, her gün o afiþte aþaðýlanmýþ olarak gösterilen askerlerimizin giydiði üniformaya sarýlarak aðlýyor .   Bu vatan ve bu millet için her an ve her yerde her türlü terörle mücadele eden ve o  afiþte aþaðýlanmýþ  olarak gösterilen askerimizin toplumda itibarýný nasýl koruyacaðýz?

Türk ordusu da Türk milletinin en kutsal kurumudur. Peygamber ocaðý olarak kabul edilir.

Çünkü bu ordu Türk milletinin ordusudur.  Anadolu’nun dört bir yanýndan ellerine kýna yakýlarak askere giden tek ordudur. Türk milletinin evlatlarýnýn gönüllü olarak, severek savaþa giden tek ordudur. Bu ordu kurtuluþ savaþýný kazanan ordudur.

Türk ordusu emir komuta içerisinde hareket  eden bir ordudur. En ast olan erinden en üst komutanýna kadar tek emirle hareket eder.  Þehit olurken  dedikleri ilk söz “vatan sað olsun” sözüdür. Komutanlarý ne emrediyorsa yapmakla yükümlüdürler.  15 Temmuz’da darbeyi yapan erler deðil o askerleri sokaða çýkartan beynini kiraya veren Amerikancý ve emperyalist  komutanlardýr. Ancak 15 Temmuz afiþlerinde darbeci olarak sadece erler gösteriliyor.

Þimdi sorarým sizlere neden darbeci komutanlarýn fotoðraflarý yok? Ýþbirliði yapan sivillerin fotoðrafý yok? Gerçek hainlerin fotoðrafýný koyun ki yýllar sonra bile Türk milleti bu hainlerin yüzlerini tanýsýn. Türk çocuðu vatan hainlerinin yüzlerini unutmasýn.

Neden 15 Temmuz kahramaný olan Ömer Halisdemir’in fotoðrafý afiþlerde yok?

Bu kadar þanlý ve köklü bir geçmiþe sahip Türk ordusu içinden bir grup hain çýktý diye Türk askerini afiþlerde de olsa yenilmiþ, aðlayan, çaresiz olarak göstermeye hakký yoktur. 

Hiçbir makamýn ve kimsenin Türk ordusunun þerefini küçük düþürmeye ve zedelemeye hakký yoktur. Türk askeri vatan için þehit olurken kimsenin  askerlerimizin maneviyatýný bozacak ve aþaðýlayacak afiþler hazýrlamaya hakký yoktur.

Türk’ün Askeri Aðlamaz.

Türk’ün Askeri Yenilmez.

Ne mutlu Türk’üm Diyene…        

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSIKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 5818 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır