KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Kars, 15 Temmuz þehitleri için tek yürek oldu
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Kars, 15 Temmuz þehitleri için tek yürek oldu
2017-07-15 - 00:27
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Kars, 15 Temmuz þehitleri için tek yürek oldu

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK

Twitter sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

Facebook sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

15 Temmuz hain darbe giriþiminin en aðýr hissedildiði Kars’ta Garnizon Komutanlýðý önünde baþlayan Þehitleri Anma Yürüyüþüne binlerce vatandaþ katýldý. 15 Temmuz þehitleri anýsýna Kars Valiliði öncülüðünde baþlatüýlan meþaleli yürüyüþ önde mehteran takýmý, arkasýnda protokol ve vatandaþlarýn Türk bayraklarý ve “Þehitler Ölmez Vatan Bölünmez”, “FETÖ’nün Piçleri Yýldýramaz Bizleri” sloganlarý eþliðinde Emniyet Müdürlüðü binasý önüne kadar yüründü. Cumhuriyet Caddesi, GAMP Caddesi ve Faikbey Caddesi’nden geçen yürüyüþe 7’den 70’e herkes katýldý. Yürüyüþün tamamlandýðý Ýl Emniyet Müdürlüðü önüne gelindiðinde mehteran takýmý gösterisine vatandaþlar bayraklarla eþlik etti.

Müftü Mehmet Genç’in ettiði dualara iþtirak eden vatandaþlar organizeyi düzenleyen Kars Valiliðine teþekkür ettiler.

Kars Valisi Rahmi Doðan burada yaptýðý konuþmada, 15 Temmuz’un yýldönümünde dosta düþmana, bu milletin bir kez daha nasýl dimdik ayakta durduðunu göstereceklerini söyledi. Vali Rahmi Doðan, geçen yýl olduðu gibi bu yýl da Karslýlarýn birlik ve beraberlik içerisinde olacaðýný ifade ederek, “Serhat’ý bekleyen, Serhat’ýn bekçileri, yarýn 15 Temmuz’un yýldönümünde inþallah bunu yad edeceðiz. Dosta düþmana bu milletin nasýl dimdik ayakta olduðunu göstereceðiz. Herkes bunu bilecek. Hesabýný yeniden gözden geçirecek. Varsa baþka hesap içerisinde olanlar da hesabýný bu millet görmesini bilir. Geçen sene olduðu gibi bu yýlda dik durarak, birlik beraberlik içerisinde yapacaðýz inþallah" dedi.

Vali Rahmi Doðan þunlarý söyledi:

“15 Temmuz 2016 tarihinde Tugaydan çýkan tankla örýn yerine bugün millet ayný noktadan hareket etti.  Milletin birlik ve beraberliðine karþý , milleti sindirmek için tanklarý susturmak için mehterle birlikte yürüyoruz. Bu millet tarih boyunca kendisine yapýlan tüm hileleri bertaraf etmitir. Bundan sonrada edecektir. Bu hesabýn iöerisinde olanlar hesaplarýný yenþden gözden geçirsinler. bu millet kendisine geþenþere dur diyecektir. Bu gece birlikte yürüyoruz, ben þehitlerimizi rahmetle anýyorum. Gazilerimize Allahtan acil þifalar diliyorum. Onun yýl dönümü 15 Temmuzu asla unutmayacaðýz, unutturmayacaðýz. “

AK Parti 24. Dönem Milletvekili Yunus Kýlýç, “Çok anlamlý bir yürüyüþ, çünki o gün bu sokaklarý bu laydan çýkan tanklar milleti ezmek için, milleti caydrýmak milleti baský altýna almak için bu meydanlardaydý. Bugün ise bu sokaklarýn gerçek sahibi millet  sokaklarda. Ve bunun yýldönümü bir daha böyle düþünce içerisine girenler bu milleti karþýlarýnda bulacaklar. Bunu görsünler diye bu yürüyüþü yapýyoruz, inþallah bu ülke birdaha böyle sýkýntýlar yaþamayacak. Çünki arkamýzdaki insanlarýmýzýn coþkusunu görüyorsunuz. 15 Temmuzda küçüçük Kars'ta Türkiye'de çýkan tankýn yarýsý bu alaydan çýkmýþtý. Kars'ýmýz o gece Serhat þehrimizin olmasýnýn direniþini gösterdi ve hergün gösterebileceðini bu yürüyüþle gösterdi.” dedi.

Kars Belediye Baþkaný Murtaza Karaçanta, “Evet bugün görüldüðü üzere mehterlerle birlikte Türk Milletinin istiklal mücadelesini senei devriyesini anma programlarý etkinlikleri içerisindeyiz. Bir haftadan beri devam eden bu etkinliklerimiz yarýn ve pazar günüde devam edecktir. Bu etkinliklerimiz bundan sonraki yýllarda da bugün olduðu gibi daha da güzelleþerek devam edecektir. Çünki 15 Temmuzu kaerarlýyýz unutmayacaðýz, unutturmayacaðýz. 15 Temmuz Türk Milletinin 2. Ýstiklal mücadlesidir.” diye konuþtu.

AK PArti Kars Ýl Baþkaný Adem Çalkýn, þöyle konuþtu:

“Cenab-ý Allah o geceyi bir daha yaþattýrmasýn, Rabbim bu milletin ferasetini elinden almasýn, bu birlik beraberlik bizde oldukça 7 düvel bir arada olsa bu millete hiçbirþey yapamaz. Biz tek bayrak tek vatan tek devlet tek millet bilinci ile sayýn Cumhurbaþkanýmýzýn önderliðinde Türkiye'yi en yüksek yerlere çýkaracaðýz inþallah.”

Yürüyüþe vatandaþlarýn yanýsýra; Vali Rahmi Doðan, Garnizon Komutan Vekili Albay Ali Fuat Arýkan, Belediye Baþkaný Murtaza Karaçanta, Ýl Jandarma Komutan Vekili Albay Osman Kýlýç, Ýl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, AK Parti Ýl Baþkaný Adem Çalkýn, daire amirleri ve emniyet mensuplarý katýldý.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 5343 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır