KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Kars Milletvekili Beyribey’in 15 Temmuz Mesajý
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Kars Milletvekili Beyribey’in 15 Temmuz Mesajý
2017-07-15 - 14:58
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Kars Milletvekili Beyribey’in 15 Temmuz Mesajý

AK Parti Kars Milletvekili Beyribey, 15 Temmuz Þehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayýnladý.

Ülkemizin milli birlik, beraberlik ve baðýmsýzlýðýmýzý ortadan kaldýrmayý hedefleyen asla unutmayacaðýmýz ve unutturmayacaðýmýz 15 Temmuz hain darbe teþebbüsü, Cumhurbaþkanýmýz ve Baþkomutanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan’ýn öncülüðünde ‘Tek vatan, tek millet, tek bayrak ve tek devlet’ ülküsünde kenetlenen aziz milletimiz tarafýndan bertaraf edilmiþtir.

15 Temmuz, Devlet içine sýzmýþ, kendisine emanet edilen devletin silahlarýný kendi vatandaþlarýna kullanmaktan çekinmeyen, ülkemizi parçalamak ve milli iradeyi yok etmek isteyen hainlere karþý, yüce milletimizin sarsýlmaz azmi, yüksek iradesi, vatanseverliði ve kahramanlýðý ile kazanýlmýþ tarihe altýn harflerle yazýlmýþ þanlý bir demokrasi zaferidir.

 Türk milleti bu demokrasi zaferiyle, top, tank, uçak, helikopter ve mermilere karþý sadece imaný ve inancýyla göðsünü siper etmiþ, onurlu direniþiyle baðýmsýzlýðýndan ve demokrasiden asla taviz vermeyeceðini tüm dünyaya kanýtlamýþtýr.  

Türkiye Cumhuriyetinin birliði, beraberliði ve geleceðine vurulmak istenen prangalara karþý kadýn, erkek, genç, yaþlý demeden fetö terör örgütü mensuplarýnýn karþýsýna dikilen KAHRAMAN  Serhat Þehri Gazi Kars'ýn vatan evlatlarý yiðitçe, mertçe yüreklerini ortaya koyarak 15 Temmuz gecesi  Kars’taki birliklerden çýkan 16 tanký engelleyerek darbeyi püskürttüler. Vatandaþýmýzý sokaða dökerek Kars sokaklarýný darbecilerin ellerinden alan baþta Ýl Emniyet Müdürümüz Faruk KARADUMAN ve Ýl Baþkanýmýz Adem ÇALKIN olmak üzere tüm parti teþkilatýmýza ve Harakani torunlarýna bu dik duruþlarýyla þükranlarýmý sunmak istiyorum.  

15 Temmuz da Türk Milleti’nin varlýðýna, istikbaline ve inançlarýna aðýr bir darbe vurmak isteyenlere karþý Vatan, bayrak ve  millet uðruna gövdesini siper eden þehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi þükran ve minnetle anarken Karslý hemþehrilerimin ve aziz Milletimizin Þehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik gününü en içten duygularýmla kutluyorum.

Yüreklerini ortaya koyarak birliklerden çýkan 16 tank ile mücadele ettiler.  O gece yapýlmasý gereken ne varsa hepsini yaptýlar. Karslý hemþehrilerime ayrýca þükranlarýmý sunmak istiyorum. Tabi burada 16 tane tank çýktý.

Vatandaþýmýzý sokaða döktüler. Vatandaþlarýmýz bütün Kars sokaklarýný tekrar darbecilerden, bu iþgalcilerden geri aldý. Türkiye’nin tamamýnda olduðu gibi Kars’ta da bu þahlanýþ, bu dik duruþ Kars’ta da gerçekleþti ben her birine ayrý ayrý teþekkür ediyorum” þeklinde konuþtu.

Vatandaþýmýzý sokaða dökerek Kars sokaklarýný darbecilerin ellerinden alan baþta Ýl Emniyet Müdürümüz Faruk KARADUMAN ve Ýl Baþkanýmýz Adem ÇALKIN olmak üzere tüm parti teþkilatýmýza ve halkýmýza bu dik duruþlarýyla þükranlarýmý sunmak istiyorum

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSIKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 4164 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır