KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
15 Temmuz ve Yeniden Diriliþ
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
15 Temmuz ve Yeniden Diriliþ
2017-07-15 - 16:00
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 15 Temmuz ve Yeniden Diriliþ

Yazar Necmettin Yiðit’in, “15 Temmuz ve Yeniden Diriliþ” yazýsý:

15 Temmuz kapýdaki baðlý köpeði bir o kadar sevdiðim gündür. Köpektir ekmek yediði çanaða  iþemez sahibine ihanet etmez.

Ama Kuranda " Esfelessefeliyn" "Sefillerin en sefili " sözü kapýdaki köpeklere deðil. Köpekten de sefil görünümlü yaratýklara hitap etmektedir.Ekmek yediði  çanaða iþemeye kalkan sahibine kendisine onuruna gururuna ülkesine vatanýna bayraðýna mukaddesatina namusuna ihanet edenlere hitap etmektedir (Esfelessefeliyn)  ....

Örneðini 15 temmuzda gördüðümüz yaratýklara...

Yaratýk diyorum çünkü Rabbim bize  akýl vermiþ us vermiþ beyin vermiþ zeka  vermiþ. Örneðin su  içeceksiniz demiþ. Sütle besleneceksiniz demiþ. Hal böyleyken sormak gerek "Hangi  laðimdan beslendiniz. " Ve dahi sormak gerek "Ananýz size süt yerine sidikmi içirdi " Ne ile beslendiniz ki bu cennet vatana cennetlik insanlara böyle bir ihanette bulunabildiniz.

"Çiðnetmedi namusunu çignetmeyecek " dediyse üstad;  Kolaymý sandýnýz bu kutsal topraklarý çiðnemeyi ; Kolaymý  sandýnýz namus  bildiðimiz þeref bildiðimiz onur bildiðimiz ülkemizi vatanýmýzý topraklarýmýzý bayraðýmýzý ve deðerlerimizi çiðnemeyi. Kolaymý sandýnýz toplu atan kalpleri durdurmayý....

Dedelerimiz Çanakkalede 250 bin yürekle  þehit olurken "Torunlarým bu ülkeyi üç beþ çapulcuya teslim etsinler." Diyemi þehit oldular. Sarýkamýþta 90 bin silah arkadaþýyla donarak þehit olan büyük dedem Yiðit Ýsmail Kardeþi Hasan, Halil Torunlarým bu ülkeyi ne idiðü  belirsiz üç beþ  çakala teslim etsinler diye mi donarak Þahadet þerbetini içtiler.

Tarih kitaplarý Sarýkamýþta donarak þehit  olan "Yiðit dedelerimizin Akbabalar tarafýndan donmus  gözleriniz oyulduðunu" yazýyor. Biz _50  derecede donmus þehit  olmuþ ama yinede dimdik ayakta kalmýþ bir milletin nesliyiz. Siz hangi milliyettensiniz ki Sarýkamýþta ki Akbabalarýn görevini üstlenmeye kalkýyorsunuz.

Bu millet çok insan tanýdý Yunaný  Rusu Moskofu   onlarýn bile  bir adý vardý örneðin "Moskof gavuru " derdi büyük dedemiz. Siz kimin gavurusunuz.

15 Temmuzu unutmayacaðýz týpký Çanakkale zaferini unutmadýðýmýz gibi týpký Kurtuluþ savaþýný unutmadýðýmýz gibi. Bu milletin yeniden diriliþ destanýný kendi namusu kendi onuru olan ve namlusunu kendisine çeviren tanklarýn altýna yatarak güllelere "Benim iman dolu göðsüm gibi serhaddim var." Diyerek göðsünü geren kahramanlarýmýzý unutmayacaðýz.

Tarih boyunca onurumuz gururumuz namusumuz  ülkemiz bayraðýmýz için. Dünkü yarýnlar yani bu gün için Cennet vatanýmýzýn bekasý Cennet yüzlü insanlarýmýzýn huzuru için þehit olan kahraman ceddimi rahmetle minnetle anýyorum. Ruhlarý þad olsun. "Bastýðýn yerleri toprak diyerek geçme taný düþün altýnda binlerce kefensiz yataný " her þehidimiz  ülkemizin bekasý için bir teminattýr. Ve gerekirse  15 temmuzda gördük o teminatýn karþýlýðý vatan borcudur ödenir.

15  Temmuz diriliþ günümüz kutlu olsun.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSIKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 4786 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır