KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
15 Temmuz’u unutmayacaðýz
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
15 Temmuz’u unutmayacaðýz
2017-07-15 - 16:06
ERZURUM
Facebook'ta Paylas

 15 Temmuz’u unutmayacaðýz

Doðu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) ve Doðu Anadolu Gazeteciler Federasyonu (DGF) yönetim kurullarý, demokrasinin ve milli deðerlerin yaþatýlabilmesi için gazetecilerin büyük görev üstlendiðini belirterek, Türk Basýný’nýn bu vazifesini, 15 Temmuz 2016’da þehit verme pahasýna yerine getirdiðini bildirdi.

DAGC, DGF Yönetim Kurullarý tarafýndan yapýlan açýklamada, millet iradesinin dýþýnda herhangi bir gücün tanýnmadýðý ifade edilerek, 15 Temmuz 2016’da yaþananlarýn iyi okunmasý ve unutulmamasý gerektiði bildirildi.

Açýklamada, gazetecilerin mesleðini, milletin deðerlerinin dün olduðu gibi bugün ve yarýnlarda da yaþanýlýr kýlýnmasý adýna, tüm zorluklara raðmen mücadelesini sürdürürken,  1 yýl önce yaþanan hain darbe giriþiminin önlenmesinde büyük görev üstlendiðini hatýrlatýldý. Açýklamada þunlar kaydedildi:

“Baðýmsýz ve özgür yayýn yapan medya, tüm gücüyle darbe giriþimi ve darbelerin karþýsýnda durarak ve engellenmesine katký saðlamýþ, hatta kilit rol  oynamýþtýr. Demokrasi adýna Türk halký ve Türk medyasý 15 Temmuz gecesi önemli bir sýnavý baþarýyla vermiþ ve bir de þehidi olmuþtur. Medyamýz darbecilerin müdahalelerine raðmen yayýnlarýný sürdürerek darbeye geçit vermemiþtir.

15 Temmuz gecesi yaþananlar bize bir kez daha göstermiþtir ki, artýk Türkiye’de darbe heves ve giriþimleri geçmiþte kalmýþtýr. Tarihte sayýsýz örneklerde ve  geçen yýl olduðu gibi kendi insanýna kurþun sýkabilecek, milli iradenin mekaný olan meclisi bombalayacak kadar gözü dönmüþ, hain ve katillerin giriþebilecekleri her türlü alçakça hareketler misliyle karþýlýk bulmuþ, Türk Milleti’nin topyekun karþý duruþuyla bertaraf edilmiþtir.

Türkiye’nin sorunlarýnýn çözümü ancak ve ancak demokratik sistem içinde olmalýdýr. Bir baþkasýna hayat hakký tanýmayan yaklaþýmlarýn Türkiye’nin gündeminden bir daha gelmemek üzere düþmesi gerektiðini, güvenlik güçlerinin ancak ve ancak vatanýn birliðini korumak maksadý ile kullanýlabileceðini, milleti oluþturan unsurlarýn tümüne ve milletin deðerlerine karþý tüm giriþimleri reddettiðimizi, Milli iradenin üzerinde baþka bir beþeri gücü kabul etmediðimizi haykýrýyoruz.

Bizler, en zor zamanda, en zor þartlar altýnda birliðimizi, beraberliðimizi ve kararlýlýðýmýzý muhafaza edeceðiz.

Milletimize, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle,  bir kez daha geçmiþ olsun derken, darbe giriþimini ve terörü lanetliyoruz. Baþta basýn þehidimiz olmak üzere hayatlarýný kaybeden demokrasi ve terör þehitlerimize Allah’tan rahmet, milletimize baþsaðlýðý ve gazilerimize de saðlýklý ömürler diliyoruz.”

(BA-BA-S) ERZURUM (KHA) – KAFKAS HABER AJANSIKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 4864 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır