KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn!
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn!
2017-07-17 - 16:13
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn!

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Muhammet Þamil Kakça’nýn, “15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn!” yazýsý:

Her baba çocuðuna

Yüz elli senedir bu milletin baþýna bela olan darbe ve darbe teþebbüslerinin çirkin ve alçak yüzünü anlatmalý ve benliðine kazýmalýdýr.

1876 da Ýngiliz ve Mason paþalar destekli darbe ile 2.Abdülaziz’in tahttan indirildikten sonra bileklerinin kesilerek öldürüldüðünü,

1909 da Avrupa ve mason paþalar destekli bir darbe ile 2.Abdulhamid Han’ýn tahtan indirilip ülkesinden sürgün edildiðini,

1960 yýlýnda Baþbakan Menderes’in Amerikan ve mason dönme paþalar destekli darbe ile indirilip idam edildiðini,

1980 yýlýnda Amerikan destekli kanlý darbe birçok masum insanlarýn katledildiðini,

28 Þubat da post modern darbe ile inançlý kesimlere zulüm edildiðini,

15 Temmuz 2016 da istikbal ve istiklalimizi karartýp yok etmeye yönelik alçak ve hain bir darbe teþebbüsüne giriþildiðini bilmelidir.

15 Temmuz 2016 yýlýnda giriþilen alçak ve hain darbe teþebbüsüne karþý milletimizin þanlý direniþ ve kutlu mücadele ile darbecileri maðlup ettiði öðretilmeli,

Kendi halkýna polisine askerine ve bomba atan silah sýkan ve gözünü kýrpmadan öldüren hain ve satýlmýþ güruhlarýn o gece toplumsal bir cezbe ile püskürtüldüðünü bilmeli,

Ülkeyi felakete iþgale ve iç savaþa sürükleyecek üniformalý hainlerin tanklarýna, uçaklarýna helikopterlere ve silahlarýna karþý Anadolu insanýn bedenini nasýl siper ettiði ezberletilmelidir.

Her Müslüman çocuðu doðduðunda nasýl kulaðýna ezan okunarak, ona bir nevi Ýslam emaneti ve ilaný teblið edilir,

 O ezanýn sadasý ile bir nevi dimað ve zihnine bu kutlu çaðrý nakýþ nakýþ iþlenir.

Öyle de 15 Temmuz darbesine karþý kazanýlan þanlý halk destaný ve darbeleri durduran selalar çocuklara emanet ve miras býrakýlmalýdýr.

Her baba çocuðuna;

Ey çocuðum! Bir gece göðe doðru selalar acý acý okunarak yükselirse bil ki, milli iradeye ve geleceðimize ipotek koymaya çalýþan ebrehe ruhlu hain ve alçaklar,

Halk ve milletin iradesini zýndýka ve efendileri hesabýna,

Veya kendi hain çýkar ve menfaatleri uðrunda gasp etmek için darbe teþebbüsüne giriþmiþtir.

15 Temmuzda babanýn ve öteki kahraman halkýn yaptýðý gibi abdestini al, Kuran’ýn göðsüne koy, ehlin ve çocuklarýn ile helalleþ ve kendi iktidarlarý ve saltanatlarý ve hevalarý uðruna seçilmiþ idareci ve yöneticileri devirmeye çalýþan, halkýn ve Milletin iradesini yok sayanlarýn karþýsýna dikil.

15 Temmuz 2016 da toplumsal bir cezbe ile þu necip millet genciyle, yaþlýsýyla, ihtiyarýyla, kadýn ve kýzýyla meydanlara ve sokaklara dökülüp ülkeyi paramparça etmek isteyen kâfir sýrtlanlarýn, hain üniformalýlarýn ve plan kurucularýn tezgâhlarýný ve planlarýný boþa çýkardý.

Ümmetin umudu olan þu son Ýslam kalesini iþgal ettirmedi

Ümmetin ve mazlumlarýn çaresi olan þu Ýslam beldesini hainlere teslim etmedi,

249 insaný þehit verdi ama güç odaklarýna boyun eðmedi,

Kendisine teslim edilen silahlarý toplarý namlulularý kendi halkýnýn üzerine çeviren hain ve devþirme askere karþý imanýný siper ederek ya þehit ya da gazi bahtiyarlýðýna eriþtiðini anlatmalýdýr.

Her baba çocuðuna ey oðulcuðum

Bugün yaþadýðýn þu özgür ve güzel hayat,

Güçlü ve büyük Türkiye,

Parlak ve huzurlu gelecek,

Süper ve lider Türkiye,

Kudretli ve heybetli ordu,

2023 da yaþadýðýn þahlanýþ,

15 Temmuzda ki Þanlý direniþin ve halký galeyana ve cezbeye getiren selalarýn eseridir.

15 Temmuz destaný kanla yazýlýp, selalar ile okunmamýþ olsaydý bugün Suriye veya Irakta tan daha beter bir ülkede ya evsiz yaþýyor olacaktýn. Veya ölmüþ olacaktýn.

15 Temmuz destaný ve sela emanetine gözün gibi bak,

Namusun gibi koru,

Irzýn gibi sakýn,

Vasiyet gibi sakla,

Canýn gibi koru.

Çünkü baþka Türkiye yok.Vesselam.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSIKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 592 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır