KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Bakan Eroðlu’ndan Baþkan Sekmen’e Övgü
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Bakan Eroðlu’ndan Baþkan Sekmen’e Övgü
2017-08-05 - 14:25
ERZURUM
Facebook'ta Paylas

 Bakan Eroðlu’ndan Baþkan Sekmen’e Övgü

Baþbakan Yardýmcýsý Prof. Dr. Recep Akdað ile Orman ve Su Ýþleri Bakaný Prof. Dr. Veysel Eroðlu, Erzurum Büyükþehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Orman ve Su Ýþleri Bakaný Prof. Dr. Eroðlu, ziyarette yaptýðý deðerlendirmede, Baþkan Mehmet Sekmen’in kentte yaptýðý çalýþmalarý takdir ve tebrik etti. Bakan Prof. Dr. Eroðlu, þunlarý kaydetti: “Erzurum Büyükþehir Belediye Baþkanýmýz beraber çalýþtýðýmýz bir baþkandýr. Bir belde belediye baþkanlýðýyla baþladý. Önce Samandýra’da daha sonra Kartal gibi çok problemli alt yapýsý çok yetersiz olan bir ilçeyi çiçek gibi yaptý. Daha sonra Milletvekili oldu. Þimdi de Erzurum Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý görevini ifa ediyor. Erzurum’da yaptýðý çalýþmalarý ben takdirle takip ediyorum. Hakikaten Ýstanbul’daki gibi burada alt yapýyý tamamlamasý, þehrin içme suyunun yüzde ellisini tamamen yenilemesi çok güzel. Su ve kanalizasyon iþlerinde diðer ilçelerde de yapýma baþlamýþ ve yeþillendirmeye çok büyük önem vermiþ. Kendisini tebrik ediyorum. Çok sayýda da park açtý. Yani belediye hizmetleri açýsýndan Erzurum çok güzelleþti.” Orman ve Su Ýþleri Bakaný Prof. Dr. Veysel Eroðlu, Erzurum’un deðiþim ve dönüþümle muhteþem bir þehir haline geldiðini vurguladý. Bakan Eroðlu, sözlerini þöyle sürdürdü: “Ben Erzurum’u ta yedek subaylýk dönemimden bilirim. Erzurum eskiye nazaran þimdi imreneceðimiz bir büyükþehir kenti haline geldi. Hakikaten burasý yaþanýlacak güzel bir þehir oldu. Baþta Sayýn Baþbakan Yardýmcýmýz Prof. Dr. Recep Akdað olmak üzere herkese çok teþekkür ediyorum.  Özellikle içme suyu konusunda her türlü desteðe hazýrýz. Baþkan’a yaptýðý altyapý çalýþmalarýndan ötürü teþekkür ediyorum. Baþkanýmýz kentsel dönüþüme çok önem veriyor. Kendisi iyi bir tecrübeye sahip… Ýnþallah Erzurum daha büyük bir marka þehir haline getirilirse biz de çok mutlu oluruz. Bu konuda elimizden gelen desteði vereceðiz. Erzurum Nene Hatun Parký çok güzel oldu. Erzurum’u taþkýnlardan korumak için büyük gayretler sarf ettik. Erzurum, ormanlýk alan konusunda fakir… Bu sene seferberlik baþlatarak aðaçlandýracaðýz. Aðustos ve eylül ayýnda arazi aðaçlama çalýþmasý çok önemlidir. Bu konu üzerinde duracaðýz.”

(BA-BA-S) ERZURUM (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 12952 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır