KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Kars Belediye Baþkaný Murtaza Karaçanta Darýca’da konuþtu
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Kars Belediye Baþkaný Murtaza Karaçanta Darýca’da konuþtu
2017-08-10 - 21:16
KOCAELÝ / DARICA
Facebook'ta Paylas

 Kars Belediye Baþkaný Murtaza Karaçanta Darýca’da konuþtu

Kocaeli Darýca Belediyesi’nin 9. Þehirler ve Kültürler Kaynaþmasý’nda sahne alan Karslýlar Derneði gecesine katýlan Kars Belediye Baþkaný Munrtaza Karaçanta “Kültürümüzü yaþatmak ve gelecek nesillere aktarmak için bu tür organizasyonlara birlik ve beraberliðimize her zaman  ihtiyaç vardýr.” dedi.

Karaçanta þunlarý söyledi:

“Deðerli hemþerilerim; Bugün burada Darýca Belediyesi ile Ortaklaþa Düzenlenen 9. Þehirler Ve Kültürler Kaynaþmasý Etkinliðine katýlmaktan  ve siz deðerli hemþerilerimle bir arada olmaktan duyduðum mutluluðu ifade etmek istiyorum Bugün bu organizasyonu düzenleyen hemþerilerimizin, birlik-beraberlik, dayanýþma, örf-adet, gelenek- göreneklerimizi yaþatmak ve gelecek nesillere aktarmak adýna gerçekleþtirmiþ olduklarý bu toplantý bizleri ziyadesi ile mutlu etmiþtir. Güzel þeyler yapmak, güzel þeylere vesile olmak ve insanlarýn gönlünde yer tutmak, esas baþarý budur. Yani þu gök kubbede hoþ bir seda býrakabiliyorsak, her ne makam ve mevkide olursak, hangi sýfatla toplum içinde yer alýyorsak alalým hayra vesile olmak kadar güzel bir þey yoktur. Bu birlik ve beraberlik anlayýþý içerisinde düzenlenen Darýca Belediyesi ile Ortaklaþa 9. Þehirler Ve Kültürler Kaynaþmasý Etkinliði öncülüðünde bir ve beraber olarak, omuz omuza vererek, sosyal ve yatýrým eksikliklerimizin giderileceði bir mantýkla hareket edeceðini umuyorum. Bunun bir rekabet anlayýþý içerisinde deðil kalkýnma ve dayanýþma içerisinde yürüyeceðine olan inancýmýz tamdýr. Bizler birbirimizden kopamayýz, birbirimizi unutamayýz. Acý günümüzde de mutlu günümüzde de bizler hep bir arada olduk ve böyle de olmaya devam edeceðiz. Bu þekilde düzenlenecek olan tüm sosyal faaliyetlerimizin amacý da bu olmalýdýr. Deðerli hemþerilerim, Ýslam dini, inanç ve düþünce ayrýmcýlýðý gözetmeksizin bütün insanlýðý kucaklamayý hedefler. “Yaradýlaný sevelim Yaradan’dan ötürü” derken Yunus Emre, Ýslam’ýn bu engin hoþgörüsüne iþaret etmiþtir. Doðup büyüdüðümüz yöremize borcumuz var. Sizleri Doðu Anadolu bölgesinin en ücra köþesinde bulunan Gazi Kars’a sahip çýkmaya davet ediyorum. Birliðimizin, beraberliðimizin, kardeþliðimizin pekiþmesi için çaba göstermeliyiz. Bu davetinizden dolayý sizleri en içten dileklerimle þahsým adýna saygý ve sevgilerimle selamlýyorum.”

(VA-BA-S) KOCAELÝ/DARICA/(KHA) VEDAT AYDEMÝRKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 2389 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır