KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Kars Valisi Rahmi Doðan’ýn Kurban Bayramý Mesajý
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Kars Valisi Rahmi Doðan’ýn Kurban Bayramý Mesajý
2017-08-31 - 12:27
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Kars Valisi Rahmi Doðan’ýn Kurban Bayramý Mesajý

Dayanýþma, paylaþma birlik-beraberlik, barýþ ve kardeþlik gibi faziletli duygularý en yoðun þekilde yaþadýðýmýz önemli günlerden olan bir Kurban Bayramýný daha idrak etmekteyiz.

Bayramlar, kýrgýnlýklarýn ve dargýnlýklarýn unutulduðu, karþýlýklý sevgi ve saygýnýn pekiþtiði, hoþgörünün egemen olduðu, milli ve dini duygularýn, örf ve adetlerin uygulanýp sergilendiði, millet olma bilincinin þekillendiði, kuvvetlendiði, insanlarý manevi bakýmdan en üst seviyelere çýkaran özel günlerdir.

Bayramlarýmýzýn en önemli özelliklerinden biri de, çeþitli vesilelerle bayram yapamayanlarýn derdine, kederine, acýsýna ortak olmak ve yaþanan sevinci en geniþ anlamda paylaþabilmektir. Bayramda eþ, dost, akraba, komþu ve büyüklerin ziyareti; yoksul, yetim, hasta ve kimsesizlerin hatýrlanmasý ahlaki ve insani bir sorumluluktur. Bu baðlamda; tüm vatandaþlarýmýzýn mübarek Kurban Bayramý'ný anlamýna ve amacýna uygun olarak kutlamasýný diliyorum.

Bayramlarýmýzýn milletçe sevinç ve kederlerimizi paylaþmak, birlik, beraberlik ve dayanýþmamýzý pekiþtirmek için önemli bir fýrsat olarak deðerlendirilmesi temennisiyle vatanýn bölünmezliði, milletimizin baðýmsýzlýðý ve ülkemizin bekasý uðruna þehitlik mertebesine ulaþan tüm þehitlerimize Allah’tan rahmet, deðerli ailelerine sabýr ve baþsaðlýðý dileklerimi iletiyor, kahraman gazilerimizi ve ailelerini minnet ve þükranla anýyorum.

Baþta Kars’lý hemþehrilerim olmak üzere Türk ve Ýslam dünyasýnýn Kurban Bayramý'ný kutluyorum. Hac görevini ifa eden vatandaþlarýmýzýn haclarýnýn kabul olmasýný temenni eder, her günümüzün bayramlar gibi olmasý dileðiyle, bu kutlu bayramýn aziz milletimize, tüm insanlýða barýþ, huzur ve mutluluk getirmesini Cenab-ý Allah’tan niyaz ederim.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSIKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 3318 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır