KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Hasan Yazýcý’nýn 10 Kasým Mesajý
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Hasan Yazýcý’nýn 10 Kasým Mesajý
2017-11-10 - 21:33
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Hasan Yazýcý’nýn 10 Kasým Mesajý

Kars Saðlýk Sen Þube Baþkaný Hasan Yazýcý, 10 Kasým Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 79’nci yýldönümü nedeniyle bir mesaj yayýnladý.

Baþkan Yazýcý’nýn mesajý þöyle:

“Türkiye Cumhuriyetinin banisi, büyük devlet adamý ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü, sonsuzluða uðurladýðýmýz günün 79. yýl dönümünde onu bir kez daha özlemle, saygýyla, sevgiyle ve rahmetle anýyorum. Anadolu topraklarýndan baþlayan baðýmsýzlýk ve özgürlük mücadelesi hiç kuþku yoktur ki Atatürk sayesinde baþarýya ulaþmýþtýr. Bu sebepledir ki Ulu Önder Atatürk, dünyada pek çok topluma istisnasýz bir örnek olmuþtur. Gerek yurt içinde ve gerekse de tüm dünyada adýnýn ilk günkü gibi taze kalmasý ve heyecanla anýlmasý büyük ölçüde bu yüzdendir. Ulu Önder Atatürk, Milli Mücadele sonrasý saðlanan baþarýnýn asla yeterli olmadýðýný düþünerek bir benzerinin dahi yapýlmasý çok güç hatta imkânsýz olan birçok devrimler gerçekleþtirmiþtir. O’nun Türk ulusuna en büyük hediyesi ise Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmak olmuþtur.Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk’ün hem eseri hem de destanýdýr. Öyle bir destandýr ki onun tutuþtuðu Hürriyet meþalesi esir milletleri ayaklandýrmýþ baðýmsýzlýklarýný kazanabilmek için “Atatürk’ü kendimize örnek aldýk” demiþler ve baðýmsýzlýklarýný geri almýþlardýr. Onun milleti ile yazmýþ olduðu destan, bir milletin her türlü imkânsýzlýk içerisinde, dahi bir liderle neler yapabileceðinin bir göstergesi olmuþtur. Bu nedenlerle onun izinde yürüyen ve ulaþtýðý noktayý daha ilerilere taþýyacak bir kuvvetin varlýðýný damarlarýndaki asil kanda hissetmekte olan Türk evladý, kendisinden beklenen baþarýyý elde etmektedir ve etmeye de devam edecektir. Ölümünün 79. yýldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, dava ve silah arkadaþlarýný, Kurtuluþ Savaþý’nýn tüm kahramanlarýný bir kez daha þükranla ve rahmetle anýyorum.”

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSIKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 366 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır