KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Çelik Baþarý 20. yüzyýlýn en büyük devrimcisini andý
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Çelik Baþarý 20. yüzyýlýn en büyük devrimcisini andý
2017-11-10 - 22:31
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Çelik Baþarý 20. yüzyýlýn en büyük devrimcisini andý

ÖZEL ÇELÝK BAÞARI’DA 10 KASIM ETKÝNLÝÐÝ

Kars Özel Çelik Baþarý’da 10 Kasým Atatürk’ü Anma etkinlikleri kapsamýnda bir program düzenledi. Öðrenci ve velilerin de yoðun ilgi gösterdiði etkinlikte öðrenciler, birbirinden anlamlý programlarla Ata’larýný andýlar.

Okulun öðretmen ve öðrencileri tarafýndan düzenlenen anma programýnda, saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý’nýn okunmasýnýn ardýndan günün anlam ve önemini belirten konuþmalar yapýldý. Öðrenciler tarafýndan þiirler okunarak Atatürk’ün en sevdiði þarkýlarýn seslendirildiði programda, daha sonra öðretmen ve öðrencilerce hazýrlanan “Atatürk” konulu gösteriler sergilendi.

Okul Müdürü Hikmet Ayrýbaþ, öðrencilerin baþarýlarýndan gurur duyduklarýný belirterek, okulun diðer sportif faaliyetler ve kültürel etkinliklerde baþarýlý olduðunu söyledi. Bu baþarýlarýn her geçen gün daha da artmasýný saðladýklarýný belirten Ayrýbaþ, öðrencilerin eðitimin yanýnda bu tür alanlarda da azimleriyle baþarýlý olduklarýný kaydetti. Öðrencilerin, okullarýný bu tür etkinliklerde en iyi þekilde temsil etmelerinden dolayý büyük mutluluk yaþadýklarýný ifade ederek, velilere de öðrencilerini bu tür programlarda destekleri için de teþekkür etti.

Okul Müdürü Hikmet Ayrýbaþ daha sonra þunlarý söyledi:

“Deneyimliyiz. 2007 yýlýndan bu yana edindiðimiz deneyimlerle geliþerek ve güçlenerek eðitim-öðretim yolculuðumuza devam ediyoruz. Eðitim felsefemize güveniyoruz. Dünyaya yön verecek liderleri yetiþtirmeyi hedefleyen Özel Çelik baþarý Okullarý’nda her öðrenci geleceðin lideri olmaya hazýrlanýr. Her çocuðun içinde alemlerin gizli olduðuna inanýyor, var oluþ amacýmýzý o alemleri keþfetmek olarak tanýmlýyoruz. Milli ve Manevi deðerlerimizi özümsemiþ “özgür” bireyler yetiþtirmeyi hedefliyoruz. Öðrenme yöntemlerini ve ortamlarýný önemsiyoruz. Yaparak yaþayarak öðrenmenin önemine inanýyoruz. Zengin öðrenme ortamlarý oluþturup bunu destekliyoruz.Öðretmen kadromuza güveniyoruz. Deneyimli, ekip bilinci yerleþik ve dinamik bir kadro ile çalýþýyoruz. Veli okul iþbirliðini önemsiyoruz. Öðrenci koçluk sistemi ile çalýþýyoruz. Koçlarýmýz evinizde bizim, okulda ise sizin izdüþümünüz olarak çalýþýyor.”

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSIKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 401 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır