KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Kars Ülkü Ocaklarýnýn 10 Kasým Mesajý
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Kars Ülkü Ocaklarýnýn 10 Kasým Mesajý
2017-11-10 - 23:18
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Kars Ülkü Ocaklarýnýn 10 Kasým Mesajý

Kars Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Baþkaný Oðuz Güngör 10 Kasým Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle yayýnladýðý mesajýnda þunlarý söyledi:

 “Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiði Türkiye Cumhuriyetinde þuanda ne yazýkki bölünme tehlikesiyle karþý karþýyayýz. Bu zor zamanda bize emanet edilen bu kutsal vatan için, biz Türk Milliyetçileri olarak üzerimize düþen görevi yapmaya her zaman hazýrýz.

Ýçinde bulunduðumuz dönemde deðerlerimize yapýlan saygýsýzlýklar diz boyu olmuþtur. Bunun en kötü tarafý ise bunun devlet eliyle yapýlmasýdýr. Ýnsanlarý rýzýkla, iþle, ekmekle, baskýyla yýldýrmaya çalýþan, milletimizin milli þuurlarýný, milli deðerlerini silmeye, yoketmeye çalýþanlar unutmamalýdýr ki; Asil Türk Milleti hiç ummadýðýnýz anda tarihimizdeki kahramanca ruhla yeniden mücadelesini verecektir.

Topraklarýmýz üzerine planlar kuranlar, kafalarýna göre haritalar çizenler birþeyi aklýndan çýkarmasýnlar, uðraþtýðýnýz milletin adý TÜRK Milleti. Eðer yeniden bir harita çizilecek olursa o haritada Türkiye Cumhuriyeti daha çok topraklarý olarak çizilecektir. Bu millet Kerkük, Musul baþta olmak üzere evveliyatýnda bizim olan tüm topraklara yeniden talip olacaktýr.

Kimse çað kapatýp çað açan Türk Milletini hafife almasýn. Cengiz Han, Fatih Sultan Mehmet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi nice liderleri dünya unutmamýþtýr ve unutamayacaktýr.

Bize baðýmsýzlýðýmýzý kazandýran, Cumhuriyetimizi kurarak çaðdaþ medeniyetler seviyesine yükselmemizi saðlayan ve "Benden sonra beni benimsemek isteyenler aklýn ve ilmin rehberliðini kabul ederlerse, manevi mirasçýlarým olurlar" diyerek kurduðu Cumhuriyete sahip olunmasýný arzu ve temenni eden büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramýzdan ayrýlýþýnýn 79 yýlýnda Kars Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý olarak rahmet, minnet ve þükranla anýyoruz. Ruhu þâd, mekaný cennet olsun.

Ne Mutlu Türküm Diyene!”

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSIKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 377 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır