KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Kaðýzman’da AK Parti gençlik kollarý 5 olaðan kongresi yapýldý
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Kaðýzman’da AK Parti gençlik kollarý 5 olaðan kongresi yapýldý
2017-11-11 - 17:27
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Kaðýzman’da AK Parti gençlik kollarý 5 olaðan kongresi yapýldý

AK Parti Kaðýzman Gençlik Kollarý 5 kongresi yapýldý .Kaðýzman Halk Eðitimi Merkezinde, saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ile baþlayan beþinci gençlik kongrenin açýlýþ konuþmasýný Ak Parti Kars il gençlik kollarý baþkaný Muhammet Emin Haliloðlu  yaptý.

Eyidoðan; Gençlerin gelecek kaygýsý yaþamadan, karþýlaþtýklarý sorunlarýn çözümü için çalýþtýklarýný belirtti. Kongreye Ak Parti Kars il baþkaný Adem Çalkýn,Ak Parti Kaðýzman ilçe Baþkaný Nesim Eyidoðan,Ak parti Eski Ýlçe Baþkaný Erdoðan Demirde,Ak Parti Eski Ýl genel meclis üyesi Þýhmail Öztürk,Ak Parti Kars il gençlik kollarý baþkaný Muhammet Emin Haliloðlu,AK Parti Ýlçe Gençlik kollarý asil ve yedek üyeleri ve tüm Partililer katýldý.

Baþkaný Muhammet Emin Haliloðlu ülkenin her yerinde gençlik kollarýndaki üye sayýsýnýn giderek arttýðýný, "Ak Gençler" olarak daha güzel yarýnlara temel atmaya hazýrlandýklarýný söyledi.

AK Parti Ýl Baþkaný Adem Çalkýn yaptýðý konuþmada;"Bu ülkenin gençleri olarak sizler milletimizin geleceði, ülkemizin yarýnlarý bizleri yakýndan ilgilendirmektedir. Ne mutlu bizlere ki þanlý ecdadýmýzdan devraldýðýmýz bu cennet vatana, adaletin ve kalkýnmanýn esas olduðu milletine hizmetten baþka hiçbir düþünce ve amaç taþýmayan AK Parti çatýsý altýnda yetiþiyorsunuz Gençlerin, özellikle Kaðýzman Gençliðinin üzerlerine düþen tüm vazifeleri layýkýyla yerine getirdiklerini, bu güzel ve özverili çalýþmalarýn sonucunda ise Kaðýzman ve Kars hak ettiði noktaya taþýdýklarýný görmezden gelmek haksýzlýk olur. “Baþbakanýmýz, 'Gençliðe siyasette yer vermek, ustalýðýn þiarýndandýr. Biz gençleri yedek kulübesinde deðil, ilk 11’de görmek istiyoruz.' diyor. Bizlerde Ak Gençlik olarak ''Liderinin izinden gitmek Gençliðin þiarýndandýr'' diyoruz. Gençlik teþkilatýnda görev almýþ, emek harcamýþ birçok yol arkadaþýmýz, Parlamento'da ve teþkilatýmýzýn her kademesinde görev yapmaktadýr. Liderimizin bu teveccühü ve yol arkadaþlarýmýzýn üstün baþarýlarý Gençlik teþkilatýnda görev alan arkadaþlarýmýzýn geleceðe dönük hayallerini ve hedeflerini, çok daha yüksek noktalara ulaþtýrmýþtýr’’dedi.

Tek liste ile gidilen seçimlerde 400 delegeyle birlikte 278 geçerli oy alan Sefa Keklik, gençlik kollarý baþkaný seçildi. Keklik’’Tüm Gençlik kollarý Üyelerime geçmiþteki çalýþmalarý ve emekleri için teþekkür ediyorum, bundan sonraki süreçte daha çok çalýþacaðýmýzýn daha çok hizmet edeceðimizin sözünü veriyoruz’’dedi.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI - ALÝ ÇELÝK


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 436 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır