Kars’ta 231 Milyon TL Yatýrým Bedelli 9 Tesisin Temeli Atýlacak
Kars’ta 231 Milyon TL Yatýrým Bedelli 9 Tesisin Temeli Atýlacak
15:01:00 2017-04-03

 Kars’ta 231 Milyon TL Yatýrým Bedelli 9 Tesisin Temeli Atýlacak

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK

Twitter sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

Facebook sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

-ORMAN VE SU ÝÞLERÝ BAKANI PROF. DR. VEYSEL EROÐLU ÝLE ULAÞTIRMA, DENÝZCÝLÝK VE HABERLEÞME BAKANI AHMET ARSLAN KARS’TA 231 MÝLYON TL YATIRIM BEDELLÝ 9 TESÝSÝN TEMELÝNÝ ATACAK…

-PROF. DR. VEYSEL EROÐLU 230 MÝLYON TL TUTARINDAKÝ 17 MÜJDE ÝLE KARS’A GÝDÝYOR…

Orman ve Su Ýþleri Bakaný Prof. Dr. Veysel Eroðlu ile Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Ahmet Arslan 4 Nisan Salý günü Devlet Su Ýþleri (DSÝ) Genel Müdürlüðü ve Orman Genel Müdürlüðü (OGM) tarafýndan Kars’ta inþa edilecek 231 milyon lira yatýrým bedelli 9 adet tesisin temelini atacaklar.

Prof. Dr. Veysel Eroðlu ayrýca programý çerçevesinde Kars’a yapýlmasý planlanan  230 milyon TL yatýrým bedeline sahip 17 müjdeyi açýklayacak.

Kars'a 231 Milyon TL’lik 9 Tesis

Prof. Dr. Veysel Eroðlu ile Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Ahmet Arslan saat 12.00’de Kaðýzman Gençlik Hizmetleri ve Spor Tesisleri’nde düzenlenecek toplu temel atma merasiminde Kaðýzman Barajý, Arpaçay Koçköy Barajý, Kars Barajý Sulamasý 1. Kýsým, Kars Barajý Elektrik Ýletim Hattý Deplase Ýþi, Kars Barajý Enerji Nakil Hattý ve Telekom Hattý Geçiþleri ile 5 adet taþkýn koruma tesisinin temelini atacak. Ayrýca iki bakan merasimde OGM tarafýndan yapýmý tamamlanan 1 adet tesisin de temelini atacak.

Bakan Prof. Dr. Veysel Eroðlu Kars’taki merasimde orman köylülerine Orköy sertifikasý verecek. Ayrýca zerdali, ceviz, dut, huþ, akçaaðaç ve sarýçam fidan türlerinden oluþan toplam 5 bin 500 adet fidaný vatandaþlara ücretsiz olarak daðýtacak.

Kars Yatýrýmlarla Donatýlýyor

Orman ve Su Ýþleri Bakaný Prof. Dr. Veysel Eroðlu tarafýndan temeli atýlacak tesislerle 91 bin dekar zirai arazi sulamaya açýlacak. Þehre yýlda 2 milyon 840 bin metreküp içme ve kullanma suyu temin edilecek. 26 milyon metreküp su biriktirilecek. Ayrýca il merkezi, 2 ilçe ve 23 yerleþim yeri taþkýn zararlarýndan korunacak.

Kars’a Son 4 Yýlda 417 Milyon TL’lik 39 Müjde

Orman ve Su Ýþleri Bakaný Prof. Dr. Veysel Eroðlu, programý çerçevesinde ayrýca 17 Temmuz 2014 tarihinde Karslýlara verdiði 187 milyon TL’lik 19 müjdeye ilave olarak 230 milyon TL yatýrým bedeline sahip 17 müjde daha verecek. Böylece son 4 yýlda Karslýlara toplam maliyeti 417 milyon TL olan 39 müjde vermiþ olacak.

Müjdeler arasýnda baraj, gölet, sulama þebekesi, taþkýn koruma tesisleri, gelir getirici tür aðaçlandýrma, bal ormaný, mesire yeri, orman köylülerine kredi, Yukarý Sarýkamýþ Þehitliði’nin ihya çalýþmalarý ile 1 adet otomatik meteoroloji gözlem istasyonunun (OMGÝ) kurulumu yer alýyor.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI


Kaynak: KHA Bu haber  71457  kere okundu