Bakan Arslan için EVET dediler
Bakan Arslan için EVET dediler
00:54:00 2017-04-04

 Bakan Arslan için EVET dediler

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK

Twitter sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

Facebook sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

16 Nisan’da yapýlacak olan Cumhurbaþkanlýðý Hükümet Sistemi halk oylamasýna sayýlý günler kala vatandaþlar görüþlerini de beyan etmeyi sürdürüyor. 16 Nisan referandumunda “Evet”  diyeceklerini beyan edenler en çok da eski Türkiye ile yeni Türkiye arasýnda kýyaslama yaptýklarýný belirttiler. Türkiye’yi ‘EVET’ oyu çýkmasýyla daha güzel günlerin beklediðini belirten Kaðýzman’ýn “evet” diyenleri, ayný zamanda da kendi evlatlarý olan Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Ahmet Arslan için, Kaðýzman için, Kars için ve Türkiye için EVET diyeceklerini söylediler.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

 


Kaynak: KHA Bu haber  43161  kere okundu