Basýn haber olursa
Basýn haber olursa
14:44:00 2017-04-05

 Basýn haber olursa

Bu Sefer Kars Basýnýn Kendisi Haber Oldu!

Karsta haber peþine koþan gazeteciler bu sefer kendileri haber oldu. Nasýl mý oldu? Ýþte Ayrýntýlar Haberimizde.

Kars Olay-Dün bir dizi açýlýþ ve temel atma töreni için Kars'a gelen Ualþtýrma Denizcilik ve Haberlerþme Bakaný Ahmet Arslan'ý ve Orman Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu'nu takip için Kars Valiliði toplantý salolunda bulunan gazetecileri bu sefer Kars Valiliði Bilgi iþlem Müdürü Kaan Bayrambey kendi tarzýyla haber yaptý. Kaan Bayrambey foðfrafýn üzerine þunlarý yazdý: " BASIN HABER OLURSA: Toplu açýlýþ programý için þehrimize gelen Orman Su Ýþleri Bakanýmýz ve, Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakanýmýz'ýn Basýn toplantýsý için bekleyen deðerli basýn mensubu arkadaþlarýmýz, Allah yardýmcýnýz olsun..." Gazetecilerin fotðrafýný çekip fotoðrafýn üzerine gazeteci tarzýyla yazan Kaan Bayrambey'e bizlerde bu güzel jestinden dolayý teþekkürü bir borç bilip bizim için özenle hazýrladýðý o fotoðrafý manþetlerimize çekmeyi gurur olarak görüyoruz.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

Kaynak: KHA Bu haber  47335  kere okundu