Ömür Deveci yeni görevinde
Ömür Deveci yeni görevinde
21:52:00 2017-04-18

 Ömür Deveci yeni görevinde

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK

Twitter sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

Facebook sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

Büro Memur Sen Kars Ardahan Þube Baþkanlýðý Ahmet ADIGÜZEL, yayýnladýðý mesajýnda, “Hemþehrimiz Doç. Dr. Ömür Deveci’nin Kars Kafkas Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi’ndeki yeni görevinde baþarýlar dileriz.” dedi.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

 


Kaynak: KHA Bu haber  1659  kere okundu