Yeni KHK Yayýnlandý Kars’ta Kurumlarda Ýhraçlar Var
Yeni KHK Yayýnlandý Kars’ta Kurumlarda Ýhraçlar Var
00:53:00 2017-07-15

  Yeni KHK Yayýnlandý Kars’ta Kurumlarda Ýhraçlar Var

Olaðanüstü hal kapsamýnda kamu görevinden çýkarýlanlar ve göreve iade edilenlere iliþkin listelerin de bulunduðu 692 Sayýlý Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete’de yayýmlandý

Resmi Gazete’de yayýnlanarak yürürlüðe giren 692 Sayýlý KHK ile çeþitli kamu kurumlarýnda çalýþanlarýn ihraç listesi yayýnlandý.

Kars’ta kamu kurumlarýnda çalýþýp 692 Sayýlý KHK ile ihraç edilenlerin listesine buradan ulaþabilirsiniz;

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170714M1-1.htm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kaynak: KHA Bu haber  6212  kere okundu