15 Temmuz Þehitleri Anýsýna Koþtular
15 Temmuz Þehitleri Anýsýna Koþtular
13:14:00 2017-07-15

 15 Temmuz Þehitleri Anýsýna Koþtular

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK

Twitter sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

Facebook sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Þehitleri anma halk koþusu

Türkiye Atletizm Federasyonunca 81 ilde 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Þehitleri Anma Halk Koþusu organize edildi.

Kars’ta da Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü koordinesindeki halk koþusu Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda yapýldý. Vatandaþlar, özel sporcular ve spor müdürlüðü persollerinin yanýnda aileleriyle birlikte stada gelen 2-4 yaþ arasý miniklerde parkurda yerini aldý.

Renkli ve anlamlý görüntülere sahne olan yarýþlar Bayanlar, Erkekler, Özel Sporcular ve Minikler kategorisinde yapýldý. Yarýþmanýn en renkli aný ise yarýþma boyunca sürekli koþan minikler oldu.  Elifsu Kýranþan “Þehitler için koþuyorum” diyerek gönülleri fethetti. Ana okulundan birinci sýnýfa geçtiðini ve ana sýnýfý arkadaþlarýndan ayrýldýðý için üzüntülü olduðunu behirten Minik Kýranþan, sevimli tavýrlarý ve konuþmalarýyla dikkatleri üzerine çekti. Alkýþlarla yarýþý birinci tamamlayan Elifsu Kýranþan’a madalyasýný Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Gürsel Polat verdi. Polat, minikler kategorisinin ikincisi Berkay Eymen Ýnce ve üçüncüsü Hüseyin Ali Emir’e de madalyalarýný takdim etti.

Bayanlar Kategorisinin birincisi Elanur Taþ, ikincisi Derya Yakýþýr ve üçüncüsü Ýva Bugen’e madalyalarýný gazeteci Bedir Altunok verdi.

Özel Sporcular kategorisinde dereceye gider 1. Behiye Þen, 2. Ümmügülsüm Þen ve 3. Fatma Aslan’a madalyalarýný Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Gürsel Polat, Erkekler kategorisinin 1.’nci Barýþ Özbek, 2.’nci Mazlum Ataþ ve 3.’ncü Oðuzcan Kaptan’a da madalyalarýný Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüðü Þube Müdürü Yücel Yücel verdi.

Atletizm Ýl Temsilcisi Bahattin Ýnce de Atletizm Federasyonu Baþkanlýðý’nýn 15 Temmuz’u anlatan penye ve rozetini takdim etti.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

 

Kaynak: KHA Bu haber  2308  kere okundu