Türkiye Lokantacýlar ve Pastacýlar Federasyonu Kars’ta Toplandý
Türkiye Lokantacýlar ve Pastacýlar Federasyonu Kars’ta Toplandý
13:35:00 2017-07-15

 Türkiye Lokantacýlar ve Pastacýlar Federasyonu Kars’ta Toplandý

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK

Twitter sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

Facebook sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

Türkiye Lokantacýlar ve Pastacýlar Federasyonu Baþkan Aykut Yenice Kars’ta, yönetimiyle birlikte Kars’a gelerek Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliði’nde yünetim kuruluyla toplandý.

Türkiye Lokantacýlar ve Pastacýlar Federasyonu Baþkan Aykut Yenice, Genel Sekreter ve Yönetim Kurulu üyeleri, gündem toplantýsýný Kars Lokantacýlar Esnaf Odasý Baþkaný Subutay Kýlýç’ýn ev sahipliðinde gerçekleþtirmek üzere Kars’a geldi. 

Türkiye Lokantacýlar ve Pastacýlar Federasyonu Genel Baþkaný Aykut Yenice, Genel Sekreter Müjdat Özbahçývanoðlu ve yönetim kurulu üyeleri Kars’ta, Belediye Baþkaný Murtaza Karaçanta ve Kars Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Birliði Baþkaný Adem Burulday’ý makamlarýnda ziyaret edip, plaket takdim ettikten sonra dün de federasyon yönetim kurulunun her ay düzenlediði olan toplantýyý gerçekleþtirdiler.

Lokanta iþletme sahiplerine ustalýk belgelerinin de daðýtýldýðý etkinlikte konuþan Kars Lokantacýlar Esnaf Odasý Baþkaný Subutay Kýlýç, genel baþkan ve yönetimine bu önemli toplantýyý Kars’ta düzenlediklerini için teþekkür etti.

Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Birliði Baþkaný Adem Burulday da Türkiye Lokantacýlar ve Pastacýlar Federasyonu Baþkan Aykut Yenice’yi ve yönetim kurulunu Kars’ta görmekten son derece mutlu olduklarýný belirterek ziyaretleri ve toplantýlarý için teþekkürlerini iletti.

Türkiye Lokantacýlar ve Pastacýlar Federasyonu Baþkan Aykut Yenice ise Ustalýk Bölgesi daðýtým töreninde yaptýðý konuþmasýnda gördüðü ilgi ve alakayý asla unutmayacaðýný belirtti. Genel Baþkan Yenice, Subutay Kýlýç’ýn içindeki hizmet aþkýna hayran kaldýðýný ve her zaman kendisinin yanýnda olduklarýný belirterek, “Ne zaman nerede bir organizasyonumuz olsa bakýyorsunuz Subutay Kýlýç orada. Maþallah çok baþarýlý ve giriþken ve sosyal bir kardeþimiz. Kendisine huzurlarýnýzda çok çok teþekkür ediyorum. Ondaki meslek aþkýný unutmamýz mümkün deðildir.” dedi.

Ustalýk Belgesi alan meslektaþlarýný da tebrik ederek iþlerinde kolaylýklar ve bol kazançlar dileyen Genel Baþkan Aykut Yenice, bu belgenin önemine de deðinerek mesleðin olmazsa olmazý olduðunu kaydetti.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

Kaynak: KHA Bu haber  3069  kere okundu