Allah-u Ekber Daðlarýna Dolu Yaðdý
Allah-u Ekber Daðlarýna Dolu Yaðdý
15:18:00 2017-07-17

 Allah-u Ekber Daðlarýna Dolu Yaðdý

KAFKAS HABER AJANSI / YAÞAR  YILMAZ

Twitter sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

Facebook sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

Allah-u Ekber Daðlarýna Yagan Dolu Yaylacýlarý Zor Durumda Býraktý

Kars'ýn Selim ilcesine baðlý Allahu Ekber Daðlarý eteklerinde bulunan Baþköy, Bekköy, Sarýgün ve Akçekale köyü yaylalarýna bu sabah saat 10.00 sýralarinda þiddette dolu yaðdý.

Bir anda havanýn kararmasý ve þimþeklerin çakmasýnýn ardýndan yaðan çeviz büyüklüðündeki dolu yaylacilarý zor durumda biraktý.

Pirsefa Boz, kamyonetiyle yaylaya gitmekte çok zorlandýðýný söyleyerek, arazilerin dolu altýnda kaldýðýný ve hayvanlarýn da zor anlar yaþadýðýný belirti.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS / SELÝM (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI – YAÞAR YILMAZ

 

Kaynak: KHA Bu haber  619  kere okundu