Murat Alp’in Kurban Bayramý Mesajý
Murat Alp’in Kurban Bayramý Mesajý
12:32:00 2017-08-31

 Murat Alp’in Kurban Bayramý Mesajý

Karslý Ýþadamý Murat Alp, Kurban Bayramý nedeniyle tebrik mesajý yayýnladý.

Kurban Bayramý hasr0et çekenler için uzaktaki akrabalarýn yolunu, ihtiyaç sahipleri için gelecek yardýmlarý, aile büyükleri için ziyarete gelecek evlatlarýný dört gözle beklediði bayramlarýmýzdandýr. Manevi deðerlerimizin dile geldiði bu mübarek günlerde dargýnlýklar geride kalýr, aileler kalabalýklaþýr, yardýma muhtaçlar sahiplenilir, komþu ve akraba ziyaretleri ile birlik beraberliðimizin anlamý kuvvetlenir.

Maalesef dünyada devam eden savaþlar ve ülkemizdeki terör olaylarý nedeniyle zor günler geçiren halkýmýzýn ve mazlumlarýn yaþadýklarý acýlar hepimizi derinden üzmektedir. Sevginin ve kardeþliðin temel taþlarýný barýndýran Kurban Bayramý’nýn, Ýslam alemine ve tüm insanlýða birlik, beraberlik, barýþ ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Bir an önce barýþ ve kardeþliðin tüm dünyaya hakim olmasý en büyük dileðimizdir.

Dolunay derneði ailesi olarak, Tüm milletimizin sevdikleriyle beraber sevgi ve muhabbet dolu bir bayram geçirmesini diliyoruz.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

Kaynak: KHA Bu haber  3707  kere okundu