TEM Alýþ Veriþ Merkezi Kurban Bayramýnýzý kutlar
TEM Alýþ Veriþ Merkezi Kurban Bayramýnýzý kutlar
01:13:00 2017-09-01

 TEM Alýþ Veriþ Merkezi Kurban Bayramýnýzý kutlar

Kars Ortakapý Mahallesi Faikbey Caddesi Karabað Otel, Önder Gazetesi karþýsýnda açýlan ve  2 katlý olarak hizmet veren TEM Alýþ Veriþ Merkezi ( AVM ) sahibi Atakan Emekçi, Kurban Bayramý dolayýsýyla bir mesaj yayýnladý.

Atakan Emekçi mesajýnda þu ifadelere yer verdi.

“Millet ve devlet bekasý için þehit olan bütün kahramanlara Cenab-ý Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabýr ve baþsaðlýðý diliyorum. Vatanýmýzýn her yöresinde; gülümseyen yüzler, sevinen kalpler, birleþen eller, dua eden diller eþliðinde kutlanacak bayram günlerinin, Türk milletinin içine düþtüðü karanlýk ve sancýlý süreçten kurtulmasý için bir baþlangýç olmasýný temenni ediyorum.

Bu duygu ve düþüncelerle aziz Karslý hemþehrilerimizin ve Ýslam coðrafyasýnýn Mübarek Kurban Bayramý’ný içtenlikle kutluyor, ihtiyaç duyduklarý huzur ve baþarý, seviyesine ulaþmalarýný Cenab-ý Allah’tan niyaz ediyorum”
(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI


Kaynak: KHA Bu haber  3242  kere okundu