Baþkonsolos Guliyev’in Kurban Bayramý mesajý
Baþkonsolos Guliyev’in Kurban Bayramý mesajý
01:26:00 2017-09-01

 Baþkonsolos Guliyev’in Kurban Bayramý mesajý

Azerbaycan Kars Baþkonsolosu Nuru Guliyev, Kurban Bayramý dolayýsýyla mesaj yayýmladý.

Baþkonsolos Guliyev, mesajýnda þunlarý kaydetti: “Deðerli hemþerilerimiz, kardeþlerimiz, Dünya Müslümanlarýnýn büyük sevgi ve coþkuyla kutladýðý yeni bir Kurban Bayramýný daha yaþama heyecaný içerisindeyiz. Bu vesileyle þahsým ve Azerbaycan Kars Baþkonsolosluðu çalýþanlarý adýna tüm Müslüman kardeþlerimizin Kurban Bayramýný en kalbi duygularýmla kutlar, gelecek yaþamlarýnda saðlýk, mutluluk ve esenlikler dilerim.”

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI


Kaynak: KHA Bu haber  3365  kere okundu