Kars’ta fýrtýna çatýlarý uçurdu
Kars’ta fýrtýna çatýlarý uçurdu
13:47:00 2017-09-09

 Kars’ta fýrtýna  çatýlarý uçurdu

KAFKAS HABER AJANSI/ Bedir ALTUNOK

Kars’ýn Akyaka ilçesine baðlý Kürekdere Köyü’nde etkili olan hortum nedeniyle 3 evin çatýsý uçtu. Telefon direklerinin de yerinden söküldüðü hortumda bazý evlerinde güneþ enerji sistemleri yerle bir oldu.

Hortum dün öðlen saatlerinde meydana geldi. Saat 12.00 sýralarýnda bir anda havanýn kararmasýyla korkan vatandaþlar evlerine sýðýndý. Ardýndan þidetli hortum etkili oldu. Aniden çýkan portum sebebiyle 3 evin çatýsý tamamen uçarken, elektrik ve telefon direkleri yerlerinden çýktý, güneþ enerji sistemleri de yerle bir oldu. Vatandaþlarýn teplikeyi farkedip evlerine sýðýnmasýyla her hangi bir yaralanma olmazken büyük çapta maddi zarar oluþtu.

Akyaka’ya 13 km mesfedeki 70 haneli köyde yaþanan korku vatandaþlarýn vücut dillerine de yansýdý. 64 yaþýndaki Taðattin Yýldýz, eve giderken hortuma yakalandýðýný ve bir tayýn dibine uzanarak hortumun geçmesini beklediðini söyledi. Bu sýrada komþununun evinin çatýlarýnýn uçtuðunu görünce ona seslenmeye çalýþan Yýldýz kendi evinin çatýlarýný da havada görünce þaþýrdýðýný belirtti. Eþi Fazile Yýldýz da evde tek baþýna olduðunu ve yaþananlarý görünce ok korktuðunu belirtti. Evlerinin duvarýnýn bile çatladýðýný söyleyen Fazile nine güneþ enerjisi sisteminin kýrýlmasýyla evlerini de su bastýðýný ifade etti.

Evlerinin çatýsý tammen uçan, telefon direði yýkýlan, güneþ eneröi sistemi yerle bir olan Muzaffer Sencut’da o an köyde olmadýðýný fakat eve geldiðinde karþýlaþtýðý mazarayý görünce büyük bir þaþkýnlýk yaþadýðýný söyledi.

Afetin ardýndan jandarma olay yerine gelerek gerekli incelemesini tamamladý. AFAD ekipleri de hasar tebpit çalýþmalarýný sündürüyor.

 (BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

 

 

Kaynak: KHA Bu haber  785  kere okundu