Kars Kale1 Asayiþ Uygulamasý
Kars Kale1 Asayiþ Uygulamasý
14:09:00 2017-09-09

 Kars Kale1 Asayiþ Uygulamasý

Kars Emniyet Müdürlüðü tarafýndan il genelinde “Kars-Kale 1” asayiþ uygulamasý gerçekleþtirildi.

Ýl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik koordinesinde dün akþam baþlatýlan ve gece 24.00’te son eren 4 saatlik uygulamaya narkotik, terör, kaçakçýlýk ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekipleri katýldý.

Emniyet müdürlüðü’nün Çevik kuvvet bahçesine bir araya gelen ekipler, konvoy halinde yola çýkarak kontrol ve uygulama noktalarýna ulaþtý.

Kent merkezi ve ilçelerde yapýlan uygulamada bin 548 kiþi, 266 araç ve 120 iþ yeri sorgulandý. Uygulamada 28 araçla ilgili olarak toplam 9 bin 47 lira ceza kesildi, ayrýca 4 araç trafikten men edildi.Kaðýzman ilçesinde de 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ýl Emniyet Müdür Yardýmcýsý Ercan Erdem,  halkýn huzur ve güvenini saðlamak, muhtemel olaylarý önlemek ve önceden meydana gelen vakalarýn þüphelilerini yakalamak amacýyla bu uygulamayý gerçekleþtirdiklerini bundan böyle belli aralýklarla halkýn huzur ve refahý için bu uygulamalarýn yapýlacaðýný söyledi.Erdem ayrýca, ekiplerin kent merkezinde 4 noktada ve umuma açýk yerlerdeki çalýþmalarýnýn 4 saat sürdüðünü ifade etti. Uygulamaya 16 araç ile 17 ekipte görevli 130 personelin katýldýðý bilgisini deveren Erdem, Sosyal Güvenlik Kurumu ve belediye ekiplerinin de çalýþmalara destek verdiðini belirtti.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

 

Kaynak: KHA Bu haber  888  kere okundu