Karsspor’dan Haberin Var Mý!
Karsspor’dan Haberin Var Mý!
09:55:00 2017-09-10

 Karsspor’dan Haberin Var Mý!

Ziraat Türkiye Kupasý 3 eleme turu kura cekimlerine Karsspor Baþkaný Muharrem yýldýz da katýlarak kendisin çekdiði rakibi PTT 1 Lig ekiplerinden Balýkesirsporla eþleþti HABERÝN VAR MI?

Stadý olmayan þehrinden HABERÝN VAR MI?

Yýllardýr takýmýn geleceði için toplantýlar düzenleniyor, peki ya sonuçtan HABERÝN VAR MI?

Yýllardýr bu takýmýn geleceðine katký için sözler veriliyor HABERÝN VAR MI?

Karsspor konuþuluyor olmaktan öteye gitmiyor HABERÝN VAR MI?

Bir þehir takýmýnýn aldýðý baþarýlar önemsenmiyor HABERÝN VAR MI?

Baþarýsý alkýþlanmýyor, ödüllendirilmiyor HABERÝN VAR MI?

Ziraat Türkiye Kupasý 3 eleme turuna çýktý HABERÝN VAR MI?

Bu baþarýya kimse mesaj bile yayýnlamýyor HABERÝN VAR MI?

HAYDÝ KARS “VAR” diyorsan sesini yükselt

Bir SES de SEN ver

Uzat elini, uzatýn ellerinizi, birleþtirin güçlerinizi

KARSSPOR için KARS için ses verin.

KARSSPOR’UR KARS’IN TAKIMI OLDUÐUNDAN HABERÝN VAR MI?

“VAR” DÝYORSAN BÝR SES DE SEN VER

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI


Kaynak: KHA Bu haber  1261  kere okundu