Kars’ta gýda zehirlenmesi
Kars’ta gýda zehirlenmesi
00:13:00 2017-09-13

 Kars’ta gýda zehirlenmesi

Kars’ta mevlit yemeði yiyen yaklaþýk 40 kiþi, gýda zehirlenmesi þüphesiyle hastaneye baþvurdu.

Edinilen bilgilere göre, yaklaþýk bir hafta önce yakýný vefat eden Ý.K., Yeni Mahallededeki evinde mevlit okutturdu. Mevlit sonrasý vatandaþlara tavuklu pilav ve ayran ikram edildi. Akþam saatlerinde mevlit yemeði yiyen yaklaþýk 40 kadýn bir süre sonra kusma, mide bulantýsý, halsizlik þikayetleriyle Kars Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Saðlýk Araþtýrma ve Uygulama Hastanesi’ne baþvurdu.

Bazý vatandaþlarda 112 Acil Servis Saðlýk ekiplerince hastaneye götürüldü

Yakýnlarýnýn saðlýk durumunu merak eden vatandaþlar hastaneye akýn edince acil serviste büyük bir kalabalýk oluþtu. Saðlýk personelleri de oluþan kalabalýk nedeniyle görevlerini güçlükle yapabildiler.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

Kaynak: KHA Bu haber  1280  kere okundu