Karsta Þüpheli Çanta Paniði
Karsta Cumhuriyet Caddesi ile Digor Duraðý Kavþaðý kesiþimindeki kavþak önünde þüpheli bir çanta polisi alarma geçirdi.
17:46:00 2017-09-13

Karsta Cumhuriyet Caddesi ile Digor Duraðý kavþaðýnda bulunan ve 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlýðý'na ait askeri nöbet kulübesi önündeki direðin dibinde bir çanta gören vatandaþlar durumu polis ekiplerine bildirerek ihbarda bulundu. Çantanýn içinde patlayýcý madde olabileceðinden þüphelenen polis ekipleri alaný þeritle kapatarak olay yerine bomba imha uzmaný ekibi çaðýrdý. 

  

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri aldýktan sonra fünye ile patlatýlan þüpheli çanta içerisinden eski kýyafetler ve çöp çýktý. Araç trafiðine belirli bir süre kapatýlan cadde kontrollü patlatmanýn ardýndan, gerekli temizleme çalýþmasý yapýlarak trafiðe tekrar açýldý. 

 

 
 
 
Bu haber  895  kere okundu