Kars’ta Nöbetçi Kuyumcu
Kars’ta Nöbetçi Kuyumcu
17:24:00 2017-11-11

 Kars’ta Nöbetçi Kuyumcu

Yarýn (12 Kasým 2017 – Pazar) Nöbetçi Kuyumcu. ATASAY KUYUMCU

ORTAKAPI Mah. Atatürk caddesi.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI


Kaynak: KHA Bu haber  344  kere okundu