Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu
Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu
19:54:00 2017-11-11

 Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu

AK PARTÝ KARS KADIN KOLLARINDA BAYRAK DEÐÝÞÝMÝ

AK Parti Kars'ta yaklaþýk üç yýldýr Kadýn Kollarý Baþkanlýðý görevini yürüten Nurgül Güner, görevi Sevim Arslanoðlu'na devretti.

AK Parti Kars'ta yaklaþýk üç yýldýr Kadýn Kollarý Baþkanlýðý görevini yürüten Nurgül Güner, görevi Sevim Arslanoðlu'na devretti.

Ýl Baþkanlýðý'nda düzenlenen devir teslime AK Parti Kars Ýl Baþkaný Adem Çalkýn, eski Kadýn Kollarý Baþkaný Nurgül Güner ve göreve yeni atanan Sevim Arslanoðlu ile kadýn kollarý yönetim üyeleri ve partililer eþlik etti.

Ýl Baþkaný Çalkýn; "Nurgül haným Üç yýldýr görev yürütüyordu ,bu dava partisidir burada makamlar ve mevkiler önemli deðildir. Kadýn Kollarý Baþkanýmýz Nurgül haným ile birlikte 7 haziran 1 Kasým 15 temmuz ve 16 nisan referandumun beraberce atlattýk.

Ýnsanlarýn iyi günleri kötü günleri oluyor önemli olan sonuçtur. Allah'tan bundan sonraki yaþamýnda baþarýlarýnýn devam etmesini diliyorum . Bundan önceki baþkan ve yönetim kurulu üyelerimiz in olduðu gibi Nurgül Baþkanýnda baþýmýzýn üzerinde yeri var. Genel merkezimizin kararlarýný Allah hayýrlara çýkarsýn. Kadýn Kollarý Baþkanlýðý görevine yeni atanan Sevim haným son üç yýldýr birlikteyiz ve genel merkez tarafýndan bu göreve layýk görüldü Allah hayýrlý uðurlu etsin" dedi.

 Kadýn Kollarý Baþkanlýðý görevini devreden Nurgül Güner; "27 þubat ta görev geldim. Göreve geldiðim günden beri parti yönetimi olarak hep birlikte görev aldýk. Mahalle temsilcileri yönetim üyelerine ayrý ayrý teþekkür ediyorum. Bizler hep birlikte güzel çalýþmalara imza attýk. Allah bu göreve yeni atanan Sevim Arslanoðlu'na  da baþarýlar nasip etsin." dedi.

 AK Parti Kars Kadýn Kollarý Baþkanlýðý görevine genel merkez tarafýndan atanan Sevim Arslanoðlu ise; "Deðerli Ýl baþkaným ve yönetimi ile birlikte uzun seneler berber çalýþtýk. Bu zamana dek çok zor süreçler atlattýk. Yeni görevde bana destek veren baþta Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Ahmet Arslan'a, Kars Milletvekili Selahattin Beyribey'e ve il baþkanýma teþekkür ediyorum. 2019 yýlý bizi bekliyor çok zorlu bir yýl olacak, bu davaya gönül vermiþ tüm kardeþlerimden daha güzel çalýþmalara hizmetlere ulaþabilmemiz adýna desteklerini bekliyorum." ifadelerini kullandý.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI


Kaynak: KHA Bu haber  1066  kere okundu