Kars TDP’den sinema etkinliði
Kars TDP’den sinema etkinliði
16:08:00 2017-11-13

 Kars TDP’den sinema etkinliði

Kars Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik (TDP) Þube Müdürlüðünce kentte bulunan ortaokul ve lise düzeyinde öðrenim gören öðrencilerin sosyal amaçlý etkinlikler neticesinde birlik-beraberlik ve kardeþlik duygusunun güçlendirilmesi, sosyal hayata uyumlarýnýn saðlanmasý amacýyla çalýþma yapýldý. Maddi durumu yetersiz olan ve kýsýtlý imkanlar sebebiyle sinemaya gidemeyen öðrenciler baþta olmak üzere Serhat Kalkýnma Ajansý (SERKA) iþbirliðiyle 11-12 Kasým 2017 tarihlerinde Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan belirlenen 560 öðrenciye gösterimde olan "Ayla" filmi Kars Þehir Sinemasýnda izletildi.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

 

Kaynak: KHA Bu haber  339  kere okundu