Önce Diktatör Derler Sonra… Diktatörüme Dokunma!

Önce Diktatör Derler Sonra… Diktatörüme Dokunma!

Kafkas Haber Ajansı (KHA) Yazarı Muhammet Şamil Kakça’nın, “Önce Diktatör Derler Sonra… Diktatörüme Dokunma!” yazısı:

Önce Diktatör Derler Sonra… Diktatörüme Dokunma!


Önce Diktatör Derler Sonra… Diktatörüme Dokunma!

KAFKAS HABER AJANSI

Kafkas Haber Ajansı (KHA) Yazarı Muhammet Şamil Kakça’nın, “Önce Diktatör Derler Sonra… Diktatörüme Dokunma!” yazısı:

Diktatör kavramı ülkesini demir yumruk, istibdat ve baskı ile yönetenler için kullanılan bir kavramdır.

Diktatörlerin genel özelliği şüpheci, zalim, katil, evhamlı baskıcı ve zorba olmasıdır. Tarihte Marksist-Leninist diktatörler geldiği gibi Arap ve Afrika Bas Sosyalizmi diktatörleri de gelmiştir. Bu diktatörlerin 70 milyon insanı katlettiği söylenmektedir.

Diktatör kavramı gerçek anlamında kullanıldığı gibi derin güçlerin dize getiremedikleri, kendilerine itaat ettiremedikleri veya boyun eğdiremedikleri ülke liderleri yıkmak için de kullandığı bir kavramdır.

Bu derin ve karanlık güçler başa getirdikleri birçok ülke liderini zamanı geldiği zaman yine diktatör algısı ve oyunu ile yıkmasını bilmişlerdir.

Kendilerine biat etmeyen, itaat zincirinden çıkan ve boyun eğip ülkesini onların sömürgesi yapmayı ret eden birçok ülke liderini satın aldıkları medya gücü ile sivil kuruluşları ve sahte yolsuzluk raporlar ile itibarsızlaştırarak o ülkeleri işgal edip diktatör yaftası vurdukları kişileri ya iktidardan indirmiş yada öldürmüşlerdir.. Irak ve Libya buna örnektir.

Bu karanlık güçler özellikle İslam ülkelerinde ki liderleri bahane ederek güya o ülkeleri o diktatörlerden kurtarmak ve demokrasi getirmek yalanı ile işgal edip, namusları parça parça etmekle kalmamış, milyonlarca insanı da öldürmüşler.

Tarih bilinci ve şuuru olmayan ve akıl göçü yaşayan Müslüman toplumlarında maalesef göstere göstere diktatör algısı ve oyunu son asırda sahnelendiği gibi zamanımızda da sahneye koyulmuştur.

Irak, Afganistan, Afrika Ülkeleri Libya ve diğer birçok ülkeler diktatörden kurtarılma ve demokrasi getirilme vaadi ve yalanı ile iç savaşa, karışıklığa ve parçalanmaya sürüklenmiştir.

Hâlbuki Birçok Avrupa ülkesi Krallık ile yönetildiği halde nedense liderleri diktatör olmuyordu. Ama İslam ülkelerinde seçim ile gelen birçok liderlere rahatlıkla diktatör yaftası vurulabiliyordu.

İnsan suretinde, medeniyet ve çağdaşlık libasını giymiş şeytanların diktatör yaftasına ve algısına maruz kalanlardan birisi de Ulu Hakan 2.Abdülhamid Handır.

Yüz sene önce uyguladığı deha yönetim ve strateji ile her taraftan kuşatılan ve yok edilmeye çalışan Osmanlı İmparatorluğunu otuz üç sene ayakta tutan, zor şartlara rağmen sağlıkta, ulaşımda, eğitimde ve temel özgürlüklerde çağ atlatan Cennet Mekân 2.Abdulhamide de diktatör ve kızıl sultan yaftası vurulmuştu.

 Dışarıdan ve içeriden yapılan karalama, propagandalar ile jön Türkler ve Avrupa basını ağız birliği etmişçesine 2.Abdulhamid”e diktatör iftirası ile saldırmış, süreç içerisinde tahrik edilen, ifsat edilen ve sokaklara dökülen halk isyanı sonrası 31 Mart hadisesi vuku bulmuştur. Ülke sözde diktatörden kurtarılmış ama 10 sene geçmeden yönetimi gasp edenler ülkeyi 1.dünya savaşına sürükleyerek felakete sürüklemiştir.

Halkın hür iradesi ile yani seçim ile başa gelen Merhum Adnan Menderes ve ülkesinde ağır sanayi hamlesi başlatan Türk-İslam sentezi ile Türk devletlerini birleştirmeyi amaçlayan Merhum Turgut Özal da iç ve dış mihrakların diktatör yaftası ve algısına maruz kalmıştı.

Tarihin tekerrürden ibaret olduğunu zamanımızda aynı oyunların sahneye koyulmasından anlıyoruz.

Tarih tekerrürden ibaret olduğu halde Müslümanların bu durumdan hiç ders almadığını görüyoruz.

Maalesef geçmişte Müslüman ülkeleri karıştırmak yıkmak parçalamak için oynanan oyunlar yeniden sahnede ve yeni figüranlar ile oynanmaya devam ediyor.

Bugün birçok Müslüman ülkesinde

Emperyalist batının güdümüne girmeyen,

Ülkesini müstemleke olmaktan kurtarmak isteyen, 

Ülkesinde İslam hükümlerini tatbik etmeye çalışan,

Ülkesini batının sömürgesinden kurtarmaya çalışan

Ülkesinde kalkınma hamlesi başlatıp dışa bağımlılıktan kurtarmaya çırpınan,

Ülkesini küresel güç yapmaya çalışan,

Ülkesini İMF den kurtarmaya çalışan,

Ülkesinin refah seviyesini yükseltmeye çalışan

Liderleri diktatör algısı ve yaftası ile devirmeye çalışıyorlar. Mısır da bunu başardılar.

Kendi içinden ve kendi özünden ve milletinden olan nice liderleri diktatör yaftası, algısı ve iftirası ile hall etmeye çalışıyorlar.

Maalesef yüz senedir aynı oyunları oynayan bu insan libasındaki şeytanlar ve temsilcileri birçok İslam ülkesini diktatör propagandası ile işgal edip yıktılar.

İşgal ettikleri, darbe ile devirdikleri ülkelere demokrasi yerine yıkım gözyaşı getirdiler.

Barış havariliği maskesi ile ülkenize demokrasi getireceğiz, sizi diktatörden kurtaracağız diyerek işgal ettikleri birçok İslam ülkelerin başına kukla veya zalim liderler getirip o ülkeleri gerçek diktatörlük ile tanıştırdılar.

Maalesef bu emperyalist güçlere birçok hain, ahmak ve gafil insanlar yardım ederek ülkesinin idaresinin yönetiminin ve gücünün o kâfirler, zalimler, zındıkların eline geçmesine yardım ettiler.

Birçok Avrupa ülkesi krallık ile yöneltildiği halde o ülkelerin kralları diktatör olmuyordu da seçim ile gelen liderler niye diktatör oluyor gerçeğini Müslüman milletler göremediler.

İzan ve basiret körlüğüne muarız milletlerin kaderi hep aynı olmaya mahkûmdur.

Bu kadar körlük cahil ve ferasetsiz olmak yetmez mi?

İki kışkırtıcı ve ajanın tahriki yalanı iftirası propagandası ile galeyana gelip sokaklara dökülüp ülkesini karışıklığa sürükleyen toplumlardan hiç mi ders almayacağız.

Artık tarihin hatalarını her seferinde tekerrür ettirmek yerine millet olarak hatalardan ders çıkarmamız gerekir.

Unutmayın ki,bir İslam ülkesi lideri hakkında

Kendi medyası,

Avrupa Medyası

Amerika medyası,

Diktatör var diye bağırıp duruyorsa,

Belli rant kesimler,

Diktatör var diye kendini parçalıyorsa,

Cehli mürekkep kesimleri

Diktatör var diye zırlıyorsa

Mutlu ve gayri nesebi azınlıklar ülkesine dış müdahale istiyorsa

Biliniz ki bu çırpınmaları ve feryatlarının sebebi ülkeyi düşündükleri için değildir.

Ülke yönetimi ve idaresi gerçek sahiplerinin eline geçtiği içindir.

O ülke artık emperyalistlerin sömürgesi olmaktan kurtulduğu içindir.

Diktatör yaftası vurdukları liderler oyunlarına ve pis işlerine çomak soktuğu içindir.

Liderler fincancı katırlarını ürküttüğü içindir.

O liderler milletini vatanını yücelttiği içindir.

Ülkesini dış bağımlılıktan kurtarmaya başladığı içindir

Ülkesini vatanını milletini toplumsal bir kalkınma sürecine soktuğu içindir.

Emperyalistlerin sömürgesi olmaktan kurtardığı içindir.

O ülkelerde istedikleri gibi at koşturamadıkları içindir.

Ey Allah’ın kendisine imanı ve nuru nasip ettiği Müslümanlar artık uyanalım. Gözümüzü açalım. Aklımıza başımıza alalım.

Bir Müslüman aynı yılan deliğinden iki kere ısırılmaz ve Müslümanın ferasetinden sakının çünkü o Allah” ın nuru ile bakar aldanmaz. Hadisine göre yaşayan Müslümanlar olalım.

Cehalet ve itilafı tuzakları ile yıllarca İslam coğrafyasını suni devletçiklere böldüler.

Kukla liderlerle Yüzlerce sene idare ettiler.

İslam ülkelerinin başına bela ettikleri terör örgütleri ile kan gölüne çevirdiler.

Toplumları birbirine düşürerek, kamplara bölerek birbirine düşman unsurlar haline getirdiler.

Artık bu zalimlerin kâfirlerin zındıkların hainlerin ve emperyalistlerin oyuncağı, maskarası ve kölesi olma zilletine düşmeyelim.

İçeriden birileri diktatör var yaygarası ile dış güçlerden ülkesine müdahale istiyorsa,

Dışarıdan birileri diktatör var sizlere demokrasi getirelim ülkenize müdahale edelim teklifinde bulunuyorsa

Ülkenizin iç işlerine durmadan müdahale ediliyorsa,

Biliniz ve anlayınız ki diktatör dedikleri liderler doğru  ve hak yoldadır..

Onlara canınız pahasına da olsa sahip çıkınız.

Onların diktatör dediği aslında vatanseverdir.

Diktatör dediği ülkesi için gecesini gündüzüne katandır.

Ne olursa olsun diktatörüme dokunma deyiniz.

Darbe ve ihanet pususunda bekleyen emperyalist çakallar sırtlanlara ve onların işbirlikçilerine diktatör yaftası vurulan liderinizi yedirmeyin.

Yediren ülkeler bakın ihanetlerinin bedelini şimdi çok acı ödüyorlar. Vesselam.

(BA-BA-S) GAZİ KARS (KHA) / KAFKAS HABER AJANSI
Bu Haberin Manşeti :

Önce Diktatör Derler Sonra… Diktatörüme Dokunma!
Bugün Atılan Manşetleri Görmek İçin TIKLAYINIZ
Etiketler :  
<< Önceki Haber Önce Diktatör Derler Sonra… Diktatörüme Dokunma! Sonraki Haber >>

Önce Diktatör Derler Sonra… Diktatörüme Dokunma!

DMCA.com Protection Status

Önce Diktatör Derler Sonra… Diktatörüme Dokunma!

  Yukleme: 0.060367