• 19 Ağustos 2019 Pazartesi

Organ Bağışı Hayat Verir

"Organ Bağışı Hayat Verir"

Kars İl Sağlık Müdürlüğü, 3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası nedeniyle bir dizi etkinliği hayata geçiriyor.

Organ Bağışı Hayat Verir

KAFKAS HABER AJANSI

Kars İl Sağlık Müdürlüğü, 3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası nedeniyle bir dizi etkinliği hayata geçiriyor.

3-9 KASIM ORGAN BAĞIŞI HAFTASI

Organ bağışı; kişi hayatta iken, serbest iradesi ile tıbben yaşamı sona erdikten sonra doku ve organlarının başka hastaların tedavisi için kullanılmasına izin vermesidir. Organ ve doku nakli hizmetleri ülkemiz açısından son derece önemlidir. Tedavileri sadece organ ve doku nakli ile mümkün olan hastaların sayıları giderek artmaktadır. Bu hastaların bir kısmı uygun organ ve doku bulunamadığı için yaşamlarını kaybetmekte, bir kısmı ise tedavi olmak amacı ile yurt dışına giderek organ ve doku nakli olmaya çalışmaktadır.

Yurt dışı tedavileri, ülkemize trilyonlarca liralık maliyet getirmektedir. Yurt dışına tedaviye giden bazı hastalar ise uygun olmayan koşullarda yapılan nakiller nedeniyle hayatlarını kaybetmektedirler. Organ ve doku nakli ile ilgili hizmetler 2238 sayılı kanun ile yürürlüktedir. Bu kanunla organ ve doku nakli ile ilgili usul ve esaslar belinlenmiştir. 18 yaşından büyük ve mümeyyiz olan bir kişiden organ ve doku alınabilmesi için vericinin en az iki tanık önünde bilinci açık ve tesirden uzak olarak önceden verilmiş yazılı, imzalı veya sözlü olarak beyan edip imzaladığı tutanağın bir hekim tarafından imzalanması gereklidir. Organ bağışında bulunan kişilerin organ bağış kartını daima yanında taşıması organ bağışı işleminin karışıklık ve gecikme olmaksızın yerine getirilmesini sağlayacaktır.

 Organ bağışı yapanların bu durumdan ailelerini de haberdar etmeleri daha sonra çıkacak problemleri önlemek açısından yararlı olacaktır. Organ alacak hastalar öncelikle kan grubu ve doku grubu uyumuna, yaş, boy, kilo gibi kriterlere ayrıca tıbbi aciliyet durumuna göre belirlenir. Cins, ırk, din, zengin-fakir ayırımı yapılmaz. Tedavisi sadece organ ve doku nakli ile mümkün olan hastalıklar, tüm dünyanın olduğu gibi, ülkemizin de en önemli sağlık sorunlarının başında yer alıyor. Türkiye’de, organ ve doku nakli bekleyen hastaların sayısı her geçen gün artmakta. Özellikle kalp ve karaciğer nakli bekleyen hastalar, uygun organ bulunamaması nedeniyle hayatlarını kısa süre içinde kaybetmekte veya hastaların bir kısmı tedavi olabilmek amacı ile yurt dışına giderek organ ve doku nakli olmak istemektedir.

Türkiye’de yaklaşık 40 bin kronik böbrek yetmezliği hastası, haftanın 3 günü diyaliz cihazına bağlı olarak ‘böbrek nakli olabilmek umuduyla’ yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Ancak, bu hastaların yılda sadece 600’ü bu olanağa kavuşuyor. Türkiye’de yeterli sayıda ‘Organ Nakli Merkezi’ ve deneyimle bilim adamı olmasına rağmen, nakil sayıları henüz istenilen düzeye ulaşamamıştır. Yapılan araştırmalara göre toplumumuz organ bağışı konusunda, yeterince duyarlı değildir.İlimizde organ bağışı ile ilgili işlemlerin yürütülmesi ve organ bağışı ile ilgili olarak vatandaşlarımızı bilgilendirmek üzere Sağlık Müdürlüğümüzde ve Hastanelerimizde Organ Bağış Büroları hizmet vermektedir; Halkımız, İl Sağlık Müdürlüğü’nde, Hastanelerde,TSM,ASM, Emniyet Müdürlüklerinde Organ nakli yapan merkezlerde, Organ nakli ile ilgilenen vakıf ve derneklerde organlarını bağışlayabilir.

ORGAN BAĞIŞI HAYAT VERİR

3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası

KARS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kars İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü Yataklı Tedavi Birimince yürütülecek eylem planı aşağıda sıralanmıştır.

03-09 Kasım 2018 Organ Bağışı Haftası Etkinlikleri kapsamında tarafımızca oluşturulan;

Eylem Planına göre;

Kars Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne tarafımızca hazırlanan “Afiş ve El Broşürleri”  gönderilmesiOrgan Bağışı Haftasına ait konuşma metninin yerel basın ve yerel TV ve müdürlüğümüz web sayfası, Valilik Basın Web sayfasında yayınlanması, 3-9 Kasım Organ Bağışı haftası etkinlikleri kapsamında bez afişlerin müdürlüğümüz binasına, şehrin en işlek caddelerine ve Kars Harakani Devlet Hastanesi binasından bez afişlerin asılması, 

Kars İl Müftülüğü “ Organ Bağışı Haftası “ ile ilgili Cuma Hutbesinde okunacak metnin gönderilmesi,

Yataklı Tedavi Birimince önceden yazılar yazılarak, Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesinde “ Organ Bağışı Haftasına ” dair (TDİS) kullanıcıları tarafından stant kurularak bağış sayısını artırmak.

Kars İl Sağlık Müdürlüğümüzce 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma Hastanesi ve stant açılarak organ bağışı farkındalığın oluşturmak.

Kars Harakani Devlet Hastanesi, Kars Merkez TSM ve ASM’ler de Afiş ve El Broşürleri dağıtımı ve stant kurularak bağış sayısını artırmak.

Kars ilimizde ki tüm sağlık kurumlarında kullanıcı olarak rol verdiğimiz;  TDİS (Transplantasyon Diyaliz İzlem Sistemleri, Organ Doku Bağış Sistemi Kullanıcıları ) modüle girerek, Elektronik Evrakların Organ Bağış Formlarının tanzim edilmesi.

TDİS kullanıcılarının 03-09 Kasım tarihleri arasında Organ Bağışı ile ilgili; bağlı bulundukları İl ve İlçe merkezlerde ilk ve orta öğretim öğrencilere bilgiler verilmesi, vatandaşların yoğun olarak kullandığı kahvehane, internet cafe vb. yerlerde, Afiş ve El Broşürleri dağıtılması ve ayrıca bilgi verilmesi,

03-09 Kasım 2018 Organ Bağışı Haftası Etkinlikleri çerçevesinde tarafımızca oluşturulan;

Eylem Planına göre;

05 KASIM 2018 Pazartesi

Yoğun Bakım Personeline El Broşürü Dağıtımı,

Serviste görev yapan personel ile birlikte hastalara el broşürü dağıtımı, 

Hastane ( İl Organ Bağışı Koordinatörü Sorumlu Doktoru ile TDİS Koordinatöründen)  çalışmalar hakkında bilgi alışverişi, sahada yaşanılan sıkıntılar hakkında.

Diyaliz Ünitesi;  personelleri ziyaret, el broşürü dağıtımı bilgi alışverişi,

İl Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde hazırlanan bez afişlerin vatandaşların görebileceği yerlere asılarak farkındalığın artırılması.

Kars Belediyesi Başkanlığına gönderilen, bez afişlerin vatandaşların yoğun olduğu sokaklara asılması,

Organ Bağışı Afişlerinin dağıtımı,

İl Sağlık Müdürlüğümüzce; TDİS  ( Transplantasyon, Diyaliz ve İzlem Sistemleri ) ilimiz Devlet Hastaneleri ve Üniversite Hastanesi ile TSM-ASM verilen yetki sonrasında;  Organ Bağışı Formlarının sisteme atılması sağlanması.

06 KASIM 2018 Salı

Kars İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Zakir LAZOĞLU, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Erhan ÖZDEMİR, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Uzmanı Psk.Sacide KILIÇ ile Sağlık Hizmetleri Başkanlığı personelince, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası etkinlikleri ile birlikte, Kars Harakani Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesinde tedavi gören hastaları ziyaret edilerek günün anlam ve önemi anlatılacak.

Yoğun Bakım Personeline El Broşürü Dağıtımı,

Serviste görev yapan personel ile birlikte el broşürü dağıtımı, 

Hastane ( İl Organ Bağışı Koordinatörü Sorumlu Doktoru ile TDİS Koordinatöründen)  çalışmalar hakkında bilgi alışverişi, sahada yaşanılan sıkıntılar hakkında.

Organ Bağışı Afişlerinin dağıtımı,

03-09 Kasım 2018 Organ Bağışı Haftası Etkinlikleri çerçevesinde tarafımızca oluşturulan;

Eylem Planına göre;

07 KASIM 2018 Çarşamba

Kars İl Sağlık Müdürlüğü personelleri ve Merkez TSM (TDİS) kullanıcısı ile birlikte mobil ekip oluşturularak 3-9 Kasım etkinlikleri çerçevesince, Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi yoğunluğun fazla olduğu okul ve çevresinde stant kurularak organ bağışı duyarlılığının artırılmasını sağlamak.

Tüm TSM personeline; Organ Bağışı hakkında,  bilgilendirme, el broşürü dağıtımı ile birlikte

Sağlık personeline, organ bağışının artırılması yönünde bilgi verilmesi,

Organ bağışına dair sahada yaşanılan problemler hakkında diyalog kurulması.

Organ Bağışı Afişlerinin dağıtımı,

08 KASIM 2018 Perşembe

Kars ilimizde ki tüm sağlık kurumlarında kullanıcı olarak rol verdiğimiz;  TDİS (Transplantasyon Diyaliz İzlem Sistemleri, Organ Doku Bağış Sistemi Kullanıcıları ) modüle girerek, Elektronik Evrakların Organ Bağış Formlarının tanzim edilmesi,

Organ bağışı yapılan formaların TDİS sistemine tanımlanması.

TDİS kayıt yapılan bağışçı sayısı; 2017 hedef alınan organ bağışı sayısı 120 ve üstü;

2017 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftasında yapılan etkinlik sonrası alınan bağış sayısı: 134’dür.

09 KASIM 2018 Cuma

Kars İl Sağlık Müdürlüğü bağlı tüm şubeler gezilerek, organ bağışı kampanyasına dair bilgi verme, el broşürleri verilerek farkındalığın artırılmasını sağlamak,  TDİS (Transplantasyon Diyaliz İzlem Sistemleri, Organ Doku Bağış Sistemi Kullanıcıları ) modüle girerek, Elektronik Evrakların Organ Bağış Formlarının tanzim edilmesi,

İlimizde tüm bağış yapılan formaların TDİS sistemine tanımlanması.

TDİS kayıt yapılan bağışçı sayısı;

2018 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftasında tahmini hedef bağış sayısı: 140 ve üzeridir.

(BA-BA-S) GAZİ KARS (KHA) / KAFKAS HABER AJANSI

İlk Yorum Yapan Siz Olun!


Yorum Ekle

Haber Bülteni için kayıt olun

Haber Bültenimize katılın ve gelen kutunuzdan güncel haberleri anlık alın. Size spam göndermeyiz ve gizliliğinize saygı duyarız.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
  Yukleme: 0.242007