Engellilere Yönelik Hak İhlalleri ve Ayrımcılık Vakaları Raporlaştırıldı

Engellilere Yönelik Hak İhlalleri ve Ayrımcılık Vakaları Raporlaştırıldı

Engellilere Yönelik Hak İhlalleri ve Ayrımcılık Vakaları Raporlaştırıldı

Engellilere Yönelik Hak İhlalleri ve Ayrımcılık Vakaları Raporlaştırıldı


Engellilere Yönelik Hak İhlalleri ve Ayrımcılık Vakaları Raporlaştırıldı
 
Ayrımcılık İzleme Platformu üyesi 21 sivil toplum örgütü Türkiye’de 2011 yılında izlediği engellilere yönelik hak ihlalleri ve ayrımcılık vakalarını raporlaştırdı. Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (EŞHİD) koordinasyonunda hazırlanan "2011 Yılı Engellilere Yönelik Ayrımcılık ve Hak İhlalleri İzleme Raporu"nda engellilere yönelik ayrımcılık ve hak ihlalleriyle ilgili önemli bilgiler yer aldı. Rapora göre Türkiye’de 2011 yılında, 4’ü uğradığı saldırı ve şiddet, 11’i gerekli önlemlerin alınmaması ve ihmaller yüzünden toplam 15 engelli yurttaş yaşamını yitirdi, kadın ve erkek 15 zihinsel engelli yurttaş tecavüze, 6 zihinsel engelli yurttaş da cinsel taciz ve istismara uğradı.
 
Eşit Haklar İçin İzleme Derneği’nin (EŞHİD) internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulan rapor 2011 yılına ilişkin, engelli bireylere yönelik ayrımcılık ve hak ihlallerini kapsıyor. Engelli bireylerin sorunlarının bir insan hakları sorunu olduğu ve dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye’de de engelli bireylerin temel haklardan yararlanmada ayrımcılıkla karşılaştığı kaydedilen raporun, engelli bireylere yönelik ayrımcılık ve hak ihlallerinin görünür kılınması yoluyla farkındalık yaratmak ve yasama/yürütme otoritesinin engelliler alanındaki politika ve uygulamalarının insan hakları ve fırsat eşitliği temeline oturtulmasına katkıda bulunmak amacıyla hazırlandığı kaydedildi.
 
Raporda yer alan bilgilerin İzleme Platformu’nun sadece ulaşabildiği verilerden oluştuğunun altı çizilirken, raporun Türkiye kamuoyu ve ilgili kamu otoritesi yanında uluslararası kamuoyu ile paylaşılacağı, STÖ raporu olarak da Birleşmiş MiIletler’in (BM) ilgili sözleşme komitelerine sunulacağı belirtildi. Kamu otoritesi ve toplumda egemen olan "yardım ve acıma" tutumunun dolaylı ya da doğrudan ayrımcılığın üstünü örttüğü belirtilen raporda ayrımcı pratikler ve ayrımcılığın önlenmesi konusunda engelliler, engelli aileleri ve kamu görevlileri arasında farkındalık düzeyinin düşük olduğu vurgulandı. Bu durumun engellilere yönelik ayrımcılığın boyutlarının görünür olmasını ve ayrımcılık vakalarının yargıya taşınmasını önlediği ifade edilen raporda yapılan bütün alan araştırmalarının ve istatistikî verilerin karşılaştırılmasından elde edilen sonuçlarla, engelliler ve ailelerinin medyaya da yansıyan anlatımlarının Türkiye’de engellilerin ve engelli ailelerinin dolaylı ve doğrudan ayrımcılıkla sıkça karşılaştıklarını gösterdiği aktarıldı.
( FO-BA-S) KARS (KHA) - FARUK OCAK


Etiketler :  
<< Önceki Haber Engellilere Yönelik Hak İhlalleri ve Ayrımcılık Vakaları Raporlaştırıldı Sonraki Haber >>

Engellilere Yönelik Hak İhlalleri ve Ayrımcılık Vakaları Raporlaştırıldı

DMCA.com Protection Status

Engellilere Yönelik Hak İhlalleri ve Ayrımcılık Vakaları Raporlaştırıldı

  Yukleme: 0.065415