KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

Remzi Aras, AK Parti Kars Milletvekili Aday Adayý

Remzi Aras, AK Parti Kars Milletvekili Aday Adayý
Aklama
Remzi Aras, AK Parti Kars Milletvekili Aday Adayý AK Parti’nin kuruluþundan bu yana görev alan ve il baþkanlýðý görevini de yürüten Ýþadamý Remzi Aras, 7 Haziran 2015 genel seçimleri için AK Parti’den Kars Milletvekili Aday Adayý oldu. Aday Adaylýðý resmi baþvurusunu AK Parti Kars Ýl Baþkaný Ali Þakir Yurdakoþ’a sunan Remzi Aras, sürecin hayýrlý geçmesi temennisinde bulunarak, diðer aday adaylarýna baþarýlar diledi ve her zaman zaman AK Parti’nin yanýnda olduðunu bundan sonra da sürekli yanýnda olmaya devam edeceðini söyledi. AK Parti Ýl Baþkaný Ali Þakir Yurdakoþ, Aras’a teþekkür ederek, “Bugün partimizin uzun yýllar baþkanlýðýný yaptýðý siyaseti adeta kendinden öðrendiðimiz kardeþimiz, aðabeyimiz Remzi Aras beyefendinin aday adaylýðý baþvurusunu kabul ediyoruz. Tabi siyasette kendisini konuþmamýza gerek yok. En derin noktalara kadar siyasete sahip olan birisidir. O konuda ben bir açýklama yapmayacaðým. Kendisine partimize, þehrimize ve özellikle kendi teþkilatýnýn partisinden baþvurduðu için kendisine çok teþekkür ediyorum. Aday adaylýðýnýn hayýrlara vesile olmasýný diliyorum. Remzi Aras beyefendi siyaseti çok iyi bilen bir kardeþimizdir. Kendisinin aday adaylýðý süresi içerisinde tek gönül meselesinin AK Parti olduðunu gördük. Buna yürekten inanýyorum, aday olmasa bile bizimle sahada yýllarca emek etmiþ, parasýný harcamýþ, bizimle beraber cefalara dayanan bir arkadaþýmýzdýr. Onun için aday adaylýðý bizi memnun etti. Allah tekrar hayýrlý etsin.” dedi. Ýþadamý Remzi Aras da þu açýklamayý yaptý: “Tabi bizim baþka bir yerden müracaat etmemiz söz konusu olmaz. Teþkilat mensubu olarak Kars’ta müracaat ettik. Biz sayýn baþkanýmýzla yýllarca beraber çalýþtýk. Gerçekten bu görevi de layýðýyla yerine getiriyor. Kendisine tekrar baþarýlar diliyor, tebrik ediyorum. Bu bir yarýþ, ailemizin içerisinde AK Parti içerisinde bir yarýþa katýlýyoruz. Ýnþallah insanýmýz için, memleketimiz için, ilimiz için hayýrlý, uðurlu olur. Kim olursa olsun biz her zaman AK Partiliyiz. Aday adaylarýnýn hepsi birbirinden deðerli insanlar, baþarýlý, yetenekli insanlar. Biz bu partinin içerisindeyiz. Genel merkezimiz, teþkilatlarýmýz kimi taktir ederse biz yine partiliyiz, bu parti için çalýþacaðýz. Herkeste bizimle birlikte çalýþýr ona da inanýyoruz. Aday göstermezlerse de biz yine gelip teþkilatýmýzla beraber köy köy, ilçe ilçe çalýþacaðýz. Partimizi en iyi þekilde burada temsil etmeye çalýþacaðýz. Ben bugün beni bu yarýþta destekleyen arkadaþlarým ve beni isteyen bütün arkadaþlarýma ayrý ayrý teþekkür ediyorum.” (BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) izlenme : 1368 Etiketler:

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Video 1368 Defa zlendi

SON EKLENENLER

Kars Evleri Yöresel Ev Yemekleri kiralýktýr
zlenme: 197 Kategori: Genel Etiketler:
Kars’ta Fetih Gecesi
zlenme: 1474 Kategori: Genel Etiketler: Kars’ta Fetih Gecesi
Karsspor Finale hazýr
zlenme: 4744 Kategori: Spor Etiketler:
ORUÇOÐULLARI PETROL HÝZMETE AÇILDI
zlenme: 3148 Kategori: güncel Etiketler: ORUÇOÐULLARI PETROL HÝZMETE AÇILDI
ÞAMPÝYONANIN KARS TEMSÝLCÝLERÝ BELÝRLENDÝ!
zlenme: 2475 Kategori: Spor Etiketler: ÞAMPÝYONANIN KARS TEMSÝLCÝLERÝ BELÝRLENDÝ!
MÝLLÝ ANTRENÖR WUSHU ÝÇÝN KARS’TA!
zlenme: 1655 Kategori: Spor Etiketler: MÝLLÝ ANTRENÖR WUSHU ÝÇÝN KARS’TA!
KARSSPOR’A DOLMUÞÇU ESNAFINDAN DESTEK
zlenme: 785 Kategori: Spor Etiketler: KARSSPOR’A DOLMUÞÇU ESNAFINDAN DESTEK
Ab-ý Hayat Evleri sahiplerine teslim ediliyor
zlenme: 1767 Kategori: Genel Etiketler: Ab-ý Hayat Evleri sahiplerine teslim ediliyor
TAMSAÞ’ta 3. otomobil kampanyasý çekiliþi yapýldý
zlenme: 2161 Kategori: Gündem Etiketler:
Karslýlarýn TEM Alýþ Veriþ Merkezi açýldý
zlenme: 2283 Kategori: Genel Etiketler: Karslýlarýn TEM Alýþ Veriþ Merkezi açýldý
Video Men
Çevre Eðitim Genel güncel Gündem Harakani Kültür - Sanat MEDYA Mizah & Eðlence Politika Spor Yaþam

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır