KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

Yurdakoþ’un 10 Ocak mesajý

Aklama
Yurdakoþ’un 10 Ocak mesajý Yurdakoþ, baðýmsýz basýnýn önemine dikkat çekti AK Parti Kars Ýl Baþkaný Ali Þakir Yurdakoþ, 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü nedeniyle bir kutlama mesajý yayýnladý. Baþkan Yurdakoþ mesajýnda, tarafsýz, özgür, ilkeli ve basýn ahlak kurallarýna uyan bir medyanýn, toplumsal kalkýnmanýn ve geliþmenin saðlanmasýnda önemli bir yeri olduðunu söyledi. 10 Ocak 1961 tarihinde 212 sayýlý kanun ile yürürlüðe girerek, basýn mesleði icrasýnda emek veren basýn mensuplarýnýn haklarýný düzenleyen ve “Çalýþan Gazeteciler Günü” olarak kabul edilen bu özel günü hep birlikte kutlamakta olduklarýný da dile getiren Yurdakoþ: Demokratik bir ülkenin vazgeçilmez unsurlarýndan birinin de baðýmsýz basýn olduðunu söyledi. Gazetecilerin bir ilde vazgeçilmez unsur olarak varlýklarýnýn ve özgür bir þekilde görevlerini icra etmelerinin de önemine vurgu yapan Yurdakoþ, mesajýnda þu ifadelerine yer verdi. “Ülkemizin demokratikleþmesinde, geliþmesinde ve halkýn bilinçlendirilmesi noktasýnda olduðu kadar, kurumlarla vatandaþlar arasýnda önemli bir köprü olmasý bakýmýndan basýnýmýzýn büyük görev üstlendiði bilinen bir gerçektir. Gazeteciliðin var olabilmesinin temel þartý da özgür haberciliktir. Ýlkeli ve tarafsýz yayýn anlayýþýndan taviz vermeksizin insanlara haber ve bilgi akýþý saðlamak gibi çok önemli bir görevi yerine getiren tüm basýn mensuplarýmýzla birlikte özellikle ilimizde yaz, kýþ ve gece gündüz demeksizin aktif bir þekilde görev yapan gazeteci arkadaþlarýmýzýn 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Gününü kutlar, çalýþmalarýnda baþarýlar ve saðlýklý günler dilerim.” (BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) izlenme : 2496 Etiketler: Yurdakoþ’un 10 Ocak mesajý

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Video 2496 Defa zlendi

SON EKLENENLER

Kars Evleri Yöresel Ev Yemekleri kiralýktýr
zlenme: 188 Kategori: Genel Etiketler:
Kars’ta Fetih Gecesi
zlenme: 1467 Kategori: Genel Etiketler: Kars’ta Fetih Gecesi
Karsspor Finale hazýr
zlenme: 4734 Kategori: Spor Etiketler:
ORUÇOÐULLARI PETROL HÝZMETE AÇILDI
zlenme: 3131 Kategori: güncel Etiketler: ORUÇOÐULLARI PETROL HÝZMETE AÇILDI
ÞAMPÝYONANIN KARS TEMSÝLCÝLERÝ BELÝRLENDÝ!
zlenme: 2467 Kategori: Spor Etiketler: ÞAMPÝYONANIN KARS TEMSÝLCÝLERÝ BELÝRLENDÝ!
MÝLLÝ ANTRENÖR WUSHU ÝÇÝN KARS’TA!
zlenme: 1650 Kategori: Spor Etiketler: MÝLLÝ ANTRENÖR WUSHU ÝÇÝN KARS’TA!
KARSSPOR’A DOLMUÞÇU ESNAFINDAN DESTEK
zlenme: 782 Kategori: Spor Etiketler: KARSSPOR’A DOLMUÞÇU ESNAFINDAN DESTEK
Ab-ý Hayat Evleri sahiplerine teslim ediliyor
zlenme: 1760 Kategori: Genel Etiketler: Ab-ý Hayat Evleri sahiplerine teslim ediliyor
TAMSAÞ’ta 3. otomobil kampanyasý çekiliþi yapýldý
zlenme: 2156 Kategori: Gündem Etiketler:
Karslýlarýn TEM Alýþ Veriþ Merkezi açýldý
zlenme: 2280 Kategori: Genel Etiketler: Karslýlarýn TEM Alýþ Veriþ Merkezi açýldý
Video Men
Çevre Eðitim Genel güncel Gündem Harakani Kültür - Sanat MEDYA Mizah & Eðlence Politika Spor Yaþam

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır